Skip to content

Biologische afbraak – aërobe techniek

NTP heeft vanaf de start van de bodemsaneringsoperatie in Nederland veel ervaring opgebouwd met aërobe afbraak. Een groot aantal van de saneringslocaties waar we ons werk uitvoeren zijn (voormalige) tankstations of brandstof op- en overslaglocaties waarbij door lekkages of morsverliezen olieproducten in de bodem terecht zijn gekomen.

We graven in de bronzone de verontreinigde grond zoveel als mogelijk weg en de restverontreiniging in grond en grondwater saneren we met gestimuleerde biologische aërobe afbraak. Door het injecteren van perslucht en/of pure zuurstof en nutriënten (N/P) stimuleren we de biologische omstandigheden in de bodem zodanig dat de bacteriën in de bodem de verontreinigingen afbreken tot onschadelijke eindproducten. Met onze eigen procestechnologen kunnen wij het volledige concept voor u te nuitvoer brengen.

NTP beschikt over een 5-tal persluchtinjectie installatie variërend in omvang waarbij ieder filter separaat wordt gemeten en aangestuurd middels een elektrische regelklep. Daarnaast bevat ieder filter een extra aansluiting waarmee nutriënten in de bodem kunnen worden gebracht. Dit doen wij met onze speciaal samengestelde mobiele mengunit.

Neem voor meer informatie contact op met
Sander Heitbaum
Algemeen Directeur