Skip to content

Grasfalt, een innovatief asfaltmengsel

  1. Besparing van fossiele grondstoffen.
  2. 20% CO2-reductie door de lagere productietemperatuur van Grasfalt. Namelijk 130 ºC in plaats van 170 ºC!
  3. Besparing van ruim 2 m³ gas per ton asfalt.
  4. Duurzame opslag van CO2 door olifantsgras.

Grasfalt® is een asfaltmengsel waarbij 50% van het bindmiddel bestaat uit bitumen en 50% uit lignine afkomstig uit het gewas Miscanthus Giganteus, oftewel Olifantsgras. In principe kan elk regulier asfaltmengsel worden uitgevoerd in de vorm van Grasfalt®. Echter de meeste winst valt te halen bij bitumenrijke mengsels zoals steenmastiek. Dit is dan ook de reden dat we met de ontwikkeling van ons Grasfalt® zijn begonnen met SMA.

Het doel van het toepassen van lignine afkomstig van Olifantsgras is:

  1. Minder fossiele brandstoffen (aardolie) nodig in de vorm van bitumen;
  2. CO2 duurzaam opslaan;
  3. CO2 besparen door duurzaam asfalt bij een lagere temperatuur te produceren;
  4. Het bindmiddel is dermate stabiel dat, ook bij steenrijke mengsel met een overmaat aan bindmiddel (zoals steenmastiek) geen afdruipremmers noodzakelijk is.

Asfalt maar dan biobased

Bitumen, het residu van de raffinage van aardolie, wordt gebruikt als lijm in asfalt. Daar bitumen uit aardolie afkomstig is, past bitumen niet meer in de circulaire economie. Er moet gezocht worden naar een duurzaam alternatief. Dit alternatief is er in de vorm van lignine, de lijm uit bomen en planten. In Grasfalt® wordt specifiek lignine uit Olifantsgras gebruikt. Deze lignine wordt als bijproduct verkregen tijdens de productie van cellulosevezels uit olifantsgras. Het proces van de winning van de cellulose en het daarbij vrij maken van lignine wordt met volledige herwinbare groene energie gedaan. Momenteel is de ontwikkeling van Grasfalt® zover dat tot 50% van het bitumen aandeel in het asfaltmengsel vervangen wordt door lignine.

Olifantsgras als basis voor duurzaam asfalt

Olifantsgras is een snel groeiend gewas dat tijdens de groei CO2 uit de atmosfeer opneemt. Voor de teelt van dit gewas wordt geen (kunst)mest gebruikt, terwijl het jaarlijks geoogst kan worden. Eén hectare Olifantsgras neemt 6 keer meer CO2 op dan één hectare bomen. Deze CO2 wordt opgeslagen in het duurzame asfalt. Dit duurzame asfalt wordt na einde levensduur hergebruikt in nieuw duurzaam asfalt asfalt, zodat de opgeslagen CO2 daadwerkelijk langdurig is opgeslagen.

Duurzaam asfalt met lignine uit Olifantsgras is een lage temperatuur asfalt. Dit betekent dat voor de productie van Grasfalt® minder aardgas noodzakelijk is. Dit levert bij de productie van het Grasfalt® een reductie van de CO2 uitstoot van ca. 20% op. Grasfalt® is voor het eerst toe toegepast, in de vorm van SMA, als deklaag voor het prijswinnende circulair fietspad in Zevenaar. Voor dit fietspad in Zevenaar is lignine gebruikt die afkomstig is van Olifantsgras uit Zevenaar.

Duurzaam asfalt als oplossing

De productie van Olifantsgras heeft een lage milieu impact. Het gewas dient eenmalig gepoot te worden, waarna onder Nederlandse omstandigheden zeker de volgende 25 jaar geoogst kan worden. In deze 25 jaar is het gebruik van (kunst)mest niet nodig, even als verder onderhoud. Dit houd in dat alleen het oogsten van het Olifantsgras meegenomen moet worden in de bepaling van het milieu impact.

Daarnaast dient de opname van CO2 uit de lucht en vastlegging als biogeen koolstof door Olifantsgras meegenomen te worden in de berekening. Biogeen koolstof is koolstof dat vastgelegd is in biomassa of daaruit vrijkomt. Volgens de originele proceskaart van Miscanthus productie DE uit Ecoinvent 3.2 wordt er per kg geproduceerd miscanthus 1,76 kg CO2 opgenomen. Hiermee neemt het Olifantsgras in één jaar meer CO2 op dan bij de productie van Grasfalt® wordt uitgestoten.

De minimale opbrengst droge biomassa Olifantsgras per hectare is onder Nederlandse omstandigheden 18 ton. Dit komt neer op een CO2 opname van 31,7 ton per hectare per jaar. Tot en met oktober 2022 is meer dan 90.000 m² Grasfalt® aangebracht op diverse wegvakken. Zijn we begonnen met een fietspad, is Grasfalt® ondertussen ook al toegepast op zwaar belaste wegen. Naast SMA zijn in 2022 ook vakken met een AC surf variant van Grasfalt® aangebracht. Het betreft hier zowel een AC 11 surf als een AC 16 surf, beide ook met 30% PR (oud asfalt).

Bekijk ook grasfalt.nl

Wij helpen u graag verder!

Binnen NTP is duurzaamheid van ons allemaal. Onze duurzaamheidsdoelstellingen zijn tot stand gekomen door interne en externe samenwerking en input vanuit alle afdelingen; uitvoering, HR, KAM, directie, bedrijfsbureau, onze innovatieclub, de tenderafdeling, onze asfalttechnoloog, de technische dienst, de werkplaats enz.

Dit typeert NTP. We werken samen om tot het beste resultaat te komen. Intern heeft onze duurzaamheidscoördinator gezamenlijk met onze afdelingen realistische doelstellingen voor 2025, 2030 en 2050 vastgesteld en borgt de voortgang door periodieke tussentijdse toetsing hiervan. Hierdoor is iedereen in onze organisatie eigenaar van duurzaamheid. In samenwerking met u kijken wij dan ook graag wat er mogelijk is. Bent u geïnteresseerd geworden in een duurzame asfalt oplossing? Wacht dan niet langer en neem contact met ons op, wij helpen u graag verder! Of gebruik onderstaande formulier en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Kom in contact

Neem voor meer informatie contact op met
Sander Heitbaum
Algemeen Directeur