Skip to content
Persluchtinjectie installatie

Persluchtinjectie

Wij bieden Persluchtinjectie (kortweg PLI) aan om de bodem te saneren. Dit is een methode waarbij we druk inbrengen van lucht in de verzadigde zone om zo de bodem te saneren.

Persluchtinjectie (kortweg PLI) is het met druk inbrengen van lucht in de verzadigde zone. In de praktijk passen we de technieken Airsparging en Biosparging toe. Airsparging wordt meestal gecombineerd met bodemluchtextractie in de onverzadigde zone. Het bodemluchtextractie systeem vangt de gestripte verontreinigende stoffen af. In enkele gevallen blijft de bodemluchtextractie achterwege en fungeert de onverzadigde zone als bioreactor. Door (gekatalyseerde) ozon als oxidator aan de lucht toe te voegen kan naast vervluchtiging gestuurd worden op chemische oxidatie van verontreinigende stoffen. Door de perslucht verspreidt het oxidans zich beter door het bodempakket. 

Toepasbaarheid van persluchtinjectie

Voor het bepalen van de toepasbaarheid van persluchtinjectie is de volgende informatie van belang:

  • de doorlatendheid van de bodem;
  • de fysische en (bio)chemische eigenschappen van de verontreinigingen, denk aan de vluchtigheid, afbreekbaarheid, omvang en eventuele aanwezigheid van drijflagen;
  • de aanwezige infrastructuur.

De techniek kan als een volumeaanpak worden toegepast maar ook als een schermmaatregel.

Pilot-experimenten

Ontwerp en schatting van de saneringsduur vindt meestal plaats op basis van ‘expert judgement’ en vuistregels. Door het uitvoeren van veldexperimenten wordt een beter beeld verkregen van de systeemwerking. Dit kunnen wij verzorgen.

NTP beschikt over diverse persluchtinjectie installaties. Deze verschillen in omvang, waarbij ieder filter separaat wordt gemeten en aangestuurd door middel van een elektrische regelklep. Daarnaast bevat ieder filter een extra aansluiting waarmee nutriënten in de bodem kunnen worden gebracht. Dit doen wij met onze speciaal samengestelde mobiele mengunit.

Ook onze PLI-units zijn voorzien van het krachtige C.A.R.S. telemetriesysteem. Met C.A.R.S. hebben we de mogelijkheid om 24/7 het proces te monitoren en bij te sturen, wat resulteert in een efficiënte en duurzame sanering.

Neem voor meer informatie contact op met
Dennis Scheper
Bedrijfsleider