Skip to content

Werken aan een duurzame leefomgeving

Duurzaamheid binnen NTP

Bij NTP vormt duurzaamheid de kern van onze bedrijfsidentiteit. Circulariteit en de verduurzaming van onze leefomgeving hebben de hoogste prioriteit. We implementeren energie- en grondstofbesparende maatregelen in onze organisatie en projecten en onderzoeken voortdurend praktische toepassingen voor duurzaamheid.

De verschillende vestigingen en disciplines van NTP hebben hierin een stimulerend en innoverend effect op elkaar waardoor we tot het best mogelijke resultaat komen binnen projecten en processen.

SAMEN WERKEN AAN ONZE DUURZAAMHEIDSDOELSTELLINGEN

Duurzaamheid is een gedeelde verantwoordelijkheid bij NTP. Onze duurzaamheidsdoelen zijn het resultaat van interne en externe samenwerking en input van alle afdelingen; uitvoering, HR, KAM, directie, bedrijfsbureau, innovatieclub, tenderafdeling, asfalttechnoloog, technische dienst, werkplaats, enzovoort.

Dit kenmerkt NTP als een organisatie die samenwerkt voor het beste resultaat. Onze duurzaamheidscoördinator heeft samen met onze afdelingen realistische doelstellingen voor 2025, 2030 en 2050 vastgesteld en bewaakt de voortgang door periodieke toetsing. Zo is duurzaamheid eigendom van iedereen in onze organisatie, intrinsiek gemotiveerd en extrinsiek gestimuleerd.

10 HELDERE DOELSTELLINGEN VOOR 2025 & 2030

NTP heeft 10 heldere duurzaamheidsdoelstellingen, direct in lijn met de SDG’s. We hebben de link naar Duurzaam GWW opgenomen in ons beleid. Bijvoorbeeld, onze duurzaamheidsdoelstelling ‘Duurzame energie’ is in overeenstemming met sub-SDG’s 7.1, 7.2, 9.4, 11.6 en 12.2, en met de ambitie ‘Energie binnen Duurzaam GWW’.

Duurzaamheid zien wij niet als iets selectiefs, maar benaderen wij juist holistisch. Vanuit het systeemdenken dragen we het meeste bij aan de SDG’s door te werken vanuit een holistische benadering. Deze benadering omvat het kijken naar de impact op alle SDG’s, zowel positief als negatief, in de hele keten. Hierdoor zorgen we dat onze activiteiten positief bijdragen aan zoveel mogelijk SDG’s en tegelijkertijd de negatieve impacts in de volle breedte stap voor stap elimineren.

SAMEN OP WEG NAAR EEN CSRD-PROOF EN DUURZAME TOEKOMST

NTP zet zich in voor een transparant en eerlijk verhaal over duurzaamheid. In samenwerking met Eshuis Accountants en Planetpluspartners werken we toe naar een CSRD-proof duurzaamheidsverslag over 2023. Dit verslag vertelt het echte verhaal en de visie over duurzaamheid bij NTP, en hierin staat de Green Deal van de Europese Unie centraal.

De eerste stappen

Sinds 2020 zijn we als organisatie bezig duurzame activiteiten om te zetten naar realistische, haalbare maar ambitieuze doelen. Dit resulteerde in 10 NTP-doelen die direct gelinkt zijn aan de SDG’s en Duurzaam GWW. Duurzaamheid is van ons allemaal bij NTP. Na gesprekken met alle afdelingen hebben we realistische maar ook ambitieuze doelen opgesteld per onderdeel van onze organisatie.

DUURZAME KEUZE

Als middelgroot bedrijf is het een uitdaging de juiste duurzame keuzes te maken. We wegen zorgvuldig af: kiezen we voor duurdere elektrische opties die vandaag winst opleveren maar morgen wellicht marktprijzen beïnvloeden? Of investeren we in waar we goed in zijn, zoals duurzaam asfalt?

OP WEG NAAR CSRD

Sinds november 2022 werken we met Eshuis en PlanetPlusPartners aan CSRD-rapportage. We hebben ons beleid afgestemd op deze nieuwe richtlijn en zijn nu bezig met een materialiteitsanalyse en gapanalyses. Duurzaamheid is geen gebakken lucht bij NTP; we nemen concrete stappen en kijken naar de financiële en maatschappelijke impact van onze activiteiten.

SAMEN STERKER

Bij NTP zien we dat er veel op ons afkomt, maar bovenal ervaren we dit als een kans. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen, passend bij onze organisatie en collega’s. Duurzaamheid is geen gebakken lucht, maar een transitie naar een toekomstbestendig bedrijf. NTP is klaar om nog jaren eerlijk en duurzaam te ondernemen, samen met onze partners, opdrachtgevers en concurrenten. We hebben elkaar nodig, dit kunnen en hoeven we niet alleen!

Onze duurzaamheidsdoelstelling zijn afgestemd op:

Waar willen we naar toe?

In 2025 hebben we de ambitie om aan bovenstaande SDG-doelstellingen en ambities van Duurzaam GWW te voldoen.

Waar staan we nu?

Status voortgang doelstellingen mei 2022

Ambitieweb NTP

Op dit moment is het binnenste (zandkleurige) web de huidige status. Onze doelstelling voor 2025 is om op een hoger ambitieniveau uit te komen, de buitenste cirkel.

Wat onze ambities en doelstellingen zijn voor 2025? Lees dat door door te klikken op onderstaande doelstellingen van NTP.

De 10 doelstellingen van NTP voor 2025

Onze duurzaamheidsdoelstellingen kunnen we niet alleen bereiken; we werken daarom intensief samen met externe kennispartners, leveranciers, adviesbureaus, start-ups en opdrachtgevers om op deze manier samen verder te komen. Kennissessies, workshops en bijeenkomsten rondom duurzaamheid verzorgen wij samen met externen voor onze eigen collega’s. Op deze manier blijven we werken aan onze kennis over duurzaamheid en duurzame toepassingen én aan ons duurzaamheids-dna.

We werken regionaal en lokaal met partners samen. De opgedane kennis en ervaring delen we vanuit onze vier vestigingen met elkaar en we hebben zo veel kennis en ervaring rondom duurzaamheid in huis. In een project kiezen wij samen met de opdrachtgever voor de beste duurzame keuzes op basis van feiten. Gezamenlijk met experts maken we de afweging op basis van duurzaamheid, kosten, omgeving en toepasbaarheid. Duurzaamheid is altijd maatwerk en afhankelijk van omstandigheden, omgeving en bereikbaarheid.

Neem voor meer informatie contact op met
Monique Jordense
Duurzaamheid & Communicatie