Skip to content

Water

  1. Advies- en uitvoeringsontwerp grondwatersaneringen
  2. Grondwatersaneringen (pump en treat)
  3. In-situ saneringen
  4. Duurzaam grondwaterbeheer

Rendabel water

Kan wateroverschot gebruikt worden voor de waterbehoefte van (productie)bedrijven en kunnen we hiermee het verbruik van schoon drinkwater minderen? In Nederland is op verschillende plekken sprake van wateroverschot met permanente onttrekkingen en daarnaast is er een watervraag.

Kunnen we deze “verbinden”?

Ons schone en kwalitatief hoogwaardige drinkwater komt steeds verder onder druk te staan. Een aantal decennia geleden was hiervan nog geen sprake in Nederland. Maar als gevolg van klimaatschommelingen zien we steeds vaker perioden met langdurige droogte en hevige neerslag. Dit veroorzaakt een disbalans in ons waterbeheer. Kijk voor meer informatie op onze pagina hierover.

Grondwater- saneringen

Voor het saneren van grondwaterverontreinigingen hebben we een groot aantal mobiele zuiveringsinstallaties beschikbaar die via een telemetriesysteem op afstand worden bediend en gecontroleerd. Daarnaast beschikken we over losse componenten die we kunnen inzetten bij kortlopende projecten of calamiteiten. De zuiveringsinstallaties, onttrekkings- en infiltratie-units bouwen we zelf met inbegrip van de telemetrische besturing en bewaking van het saneringsproces.

Duurzaam grondwaterbeheer

We zijn specialist op het gebied van duurzaam grondwaterbeheer en werken voor opdrachtgevers door heel Nederland. Hoe complex uw project ook is, wij zoeken samen met u naar de beste oplossing. Persoonlijke benadering, kennis en resultaatgerichtheid kenmerken onze werkwijze en zorgen voor een soepel verloop van uw project.

Van bestrijden grondwateroverlast, beschermen van drinkwaterwinningen, behandelen van verontreinigde waterstromen tot bronwater voor industriële doeleinden.

Wij bieden voor elk watervraagstuk een verantwoorde oplossing op maat. Het is onze uitdaging om een match te maken tussen opdrachtgevers die wateroverlast ervaren en opdrachtgevers die de behoefte hebben aan water. Onze uitgebreide kennis op het gebied van gebiedsgericht grondwaterbeheer, energieopwekking, energiebesparing, restwater, programmering van software, waterbehandeling, waterzuivering, watersystemen, beheer en onderhoud van installaties, maakt ons al jaren succesvol in de markt van duurzaam grondwaterbeheer. Voortdurend spelen we in op de laatste ontwikkelingen om onze opdrachtgevers de beste oplossing te bieden.

WATEROVERLAST

Je loopt de trap af naar de kelder. Waar liggen die vuilniszakken nou. Je bereikt de laatste trede en het water loopt in je schoen. Snel doe je het licht aan, een ondergelopen kelder. De regenval van de afgelopen tijd heeft zijn sporen achtergelaten, letterlijk en figuurlijk. Je kijkt snel om je heen en ziet een deel van je spullen drijven in het water. Later wordt bekend dat de vloer vervangen moet worden en er grondig gereinigd moet worden in verband met schimmels en bacteriën, een grote kostenpost.

Mogelijke oorzaken van wateroverlast
Een vochtige keldervloer kan verschillende oorzaken hebben. Vaak ontstaat er een lek bij de verbinding van de muur en de vloer (de kimnaad). Ook kan een vochtige keldervloer worden veroorzaakt door insijpelend grondwater dat door scheurtjes in de vloer de kelder binnendringt, zelfs als deze scheurtjes heel klein zijn. Daarnaast kan een hoge grondwaterstand ook leiden tot een vochtige keldervloer, vooral na een periode van veel regen, wanneer de grondwaterdruk toeneemt.

Verantwoordelijkheid bij perceeleigenaar
Hoewel de gemeente verantwoordelijk is voor het beheer van de grondwaterstand in de openbare ruimte, zijn de huiseigenaren zelf verantwoordelijk voor de grondwaterstand op hun eigen perceel. Als eigenaar moet u zelf de nodige maatregelen nemen en betalen om overlast te voorkomen.

NTP gaat aan de slag
We beginnen met een onderzoek naar de oorzaak van de wateroverlast door de geohydrologische situatie (bodemopbouw en grondwaterstand) en de bouwkundige situatie in kaart te brengen. We zijn gespecialiseerd op deze vraagstukken. Heeft u last van wateroverlast, een vochtige kelder of optrekkend vocht? Neem dan contact op met ons en wij zorgen ervoor dat u geen natte voeten krijgt.

Neem voor meer informatie contact op met
Sander Reuvers
Projectleider