Skip to content
In situ sanering

In situ sanering: een duurzame oplossing voor bodemherstel

Bij NTP zetten we ons in voor het creëren en onderhouden van een duurzame leefomgeving. Onze expertise in wegen, bodem, water, energie en advies stelt ons in staat om complexe uitdagingen aan te gaan, waaronder bodemverontreiniging. Een van onze kerncompetenties ligt in de in situ bodemsanering, een techniek die inspeelt op het herstellen van de bodemkwaliteit op de plek zelf zonder dat er ontgraven wordt. Deze aanpak is daarom niet alleen efficiënt maar draagt ook bij aan onze missie voor duurzaamheid.

Wat is in situ sanering?

In situ sanering staat voor het saneren ‘ter plaatse’ en verwijst naar een reeks technieken die worden toegepast om verontreinigde bodem en grondwater te reinigen zonder de grond daarbij fysiek te verwijderen. Door de verontreiniging op de plek zelf te verwijderen, minimaliseren we de impact op het milieu en de omgeving.

Wanneer in situ sanering?

Er zijn een aantal redenen te benoemen wanneer gekozen kan worden voor een in situ sanering:

 • De diepte waarop de verontreiniging aanwezig is. Hoe dieper de verontreiniging, hoe kostbaarder en complexer een alternatieve aanpak zoals ontgraven is;
 • De omvang van de verontreiniging. Bij een groot bodemvolume is een alternatief zoals graven niet meer kostentechnisch rendabel. In dat geval biedt in situ saneren een uitkomst.
 • Aanwezigheid van bebouwing. Indien bebouwing aanwezig is zal het ontgraven van de grond geen optie zijn. Een in situ sanering is dan bij uitstek een goede manier om de sanering uit te voeren.
 • De doorlatendheid van de bodem. Hoe slechter doorlatend de bodem is, hoe moeilijker een in situ sanering wordt.

De voordelen van in situ sanering

In situ sanering biedt meerdere voordelen

 • Minimale verstoring: De techniek vereist geen grote graafwerkzaamheden, waardoor de impact op het terrein en de omgeving beperkt blijft.
 • Kostenbesparend: Door de noodzaak voor het afvoeren en reinigen van vervuilde grond en het aanvullen met schone grond te elimineren, zijn de kosten aanzienlijk lager.
 • Duurzaam: Er zijn voldoende milieuvriendelijke technieken die gebruikmaken van natuurlijke afbraakprocessen.
In situ sanering

Hoe werkt het?

In situ sanering kan op verschillende manieren worden toegepast, afhankelijk van de aard en omvang van de verontreiniging. Elke manier heeft zijn eigen uitdagingen en voordelen. Grofweg kan je deze onderscheiden in:

 • Sanering door middel van fysische processen: De verontreiniging wordt verwijderd uit de bodem door extractie. Voorbeelden zijn het onttrekken (en zuiveren) van grondwater of bodemlucht. De werking is mede gebaseerd op het feit dat het ene medium (bijvoorbeeld grondwater) in direct contact staat met het andere medium (grond, bodemlucht) en dus verwijdering van verontreiniging in grondwater ook tot een verwijdering (nalevering) van verontreiniging uit de grond of bodemlucht zal leiden. Een ander voorbeeld is een drijf- of zaklaagverwijdering.
 • Sanering door middel van biologische omzetting: Hierbij wordt de verontreiniging door middel van natuurlijke afbraak (bijvoorbeeld het (co)metabolisme van bacteriën of planten) omgezet in andere stoffen die minder schadelijk zijn dan wel in die vorm beter te verwijderen zijn middels andere technieken. Voorbeeld is reducering van VOCl waarbij in een stapsgewijs (natuurlijk) proces chlooratomen worden verwijderd van verontreinigende stoffen totdat het relatief onschadelijke etheen/ethaan ontstaat.
 • Sanering door middel van chemische omzetting: De verontreiniging wordt verwijderd door middel van oxidatie dan wel reductie met behulp van (sterk) reactieve stoffen die in de bodem worden gebracht.

Ondersteunende technieken

Om het resultaat te verbeteren zijn ook veel technieken ontwikkeld om de bovenstaande algemene in situtechnieken te ‘ondersteunen’. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld thermische behandeling (verhitting van de bodem die zorgt voor een grotere mobiliteit of betere beschikbaarheid) of bio stimulatie (het ondersteunen van de reeds aanwezige biologische (afbraak)activiteit door middel van voedingstoffen of elektronenacceptoren). In veel gevallen wordt echter een combinatie van bovenstaande principes gebruikt om de uiteindelijke gewenste saneringsdoelstelling te bereiken. Bij NTP kiezen we de meest geschikte techniek gebaseerd op een gedetailleerde analyse van de locatie en de specifieke uitdagingen die het project met zich meebrengt.

Onze aanpak

Ons proces voor in situ sanering begint met een uitgebreide locatie-evaluatie om de omvang en aard van de verontreiniging vast te stellen. Deze stap is cruciaal voor het succes van het project en omvat:

 • Bodemonderzoek
 • Risicoanalyse
 • Ontwerp van een op maat gemaakt saneringsplan

Eventueel kunnen wij ook het opstellen van een saneringsplan voor u verzorgen. Na goedkeuring van het bevoegd gezag gaan we de gekozen saneringstechniek uitvoeren en toepassen, gevolgd door de procesmonitoring om de voortgang en effectiviteit van de sanering te waarborgen.

Uw partner in duurzaamheid

Bij NTP zijn we trots op onze bijdrage aan een schone en duurzamere wereld. Onze diensten in in-situ bodemsanering zijn slechts een voorbeeld van hoe we onze expertise inzetten om de leefomgeving te verbeteren. Bij NTP werken we voortdurend aan innovatie en verbetering van onze diensten om ervoor te zorgen dat we niet alleen voldoen aan de behoeften van vandaag maar ook bijdragen aan de wereld van morgen.

Als specialist op het gebied van grondsanering kunt u bij NTP terecht voor verschillende situaties. Van het saneren van drugsafval en duurzaam grondwaterbeheer tot grondwater- en asbestgrondsaneringen.

Neem voor meer informatie contact op met
Sander Heitbaum
Algemeen Directeur