Skip to content

Biologische afbraak – anaërobe techniek

NTP is gespecialiseerd op het gebied van anaerobe biologische afbraak van oplosmiddelen zoals de VOCl’s (vluchtige organochloorverbindingen). Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (PER, TRI, CIS en VC) kunnen biologisch gesaneerd worden volgens het zogenaamde BEAT®-concept (Bioreactor Enhanced Augmentation Technology).

NTP heeft daarvoor een eigen koolstofbron ontwikkeld (BEAT Carbon Source) welke door de lage viscositeit zeer goed in de bodem te infiltreren. Zie daarvoor ook BEAT-Concept.

Bij het BEAT-concept brengen we bovengronds gekweekte bacteriën (geschikt voor de afbraak van VOCl) met de benodigde koolstofbron en nutriënten in de bodem om de anaërobe biologische afbraak te stimuleren. De kracht van dit concept ligt in de relatief kortdurende actieve saneringsfase met als eindresultaat de volledige afbraak van chloorkoolwaterstoffen. Daarnaast kan anaerobe biologische afbraak ook plaatsvinden middels directe injecties juist in de minder doorlatende bodems.

NTP beschikt over een eigen anaërobe kweekreactor waarmee zij de geschikte bacteriepopulatie (DHC) in een zeer hoge dichtheid kan kweken. Deze bacteriën worden vervolgens samen met de koolstofbron in de bodem geïnjecteerd.

Neem voor meer informatie contact op met
Sander Heitbaum
Algemeen Directeur