Skip to content
Bodemluchtextractie installatie NTP

Bodemluchtextractie

Als NTP passen we bodemluchtextractie toe. Hierbij worden vluchtige verbindingen uit de bodem verwijderd door het afzuigen van de bodemlucht. Door het verlagen van de concentraties in de bodemlucht stelt de evenwicht tussen de bodem en de gasfase zich steeds opnieuw in, waardoor de concentraties in de bodem afnemen.

Door het steeds verversen van de bodemlucht kan op een dergelijke manier zowel de grond als het (bovenste) grondwater gereinigd worden. De afgezogen lucht wordt bovengronds gereinigd. De bodemlucht wordt onttrokken via horizontale of verticale onttrekkingsfilters die in de onverzadigde zone zijn aangebracht.

Toepasbaarheid van bodemluchtextractie

Aangezien het principe van bodemluchtextractie het creëren van luchtstroming in de bodem betreft, is de doorlaatbaarheid van de bodem een van de cruciale factoren. Daarnaast spelen de homogeniteit en de vluchtigheid van de verontreiniging, een kritieke rol bij het bepalen of bodemluchtextractie haalbaar is.

Bij het ontwerpen van een bodemluchtextractie in een gelaagde bodem kan NTP een ‘pilot-test’ voor u uitvoeren. Hierdoor krijgen we meer inzicht in de effectiviteit van de onttrekking en de verstorende werking van de heterogeniteit in de bodem.

Verontreinigingstype

Vluchtige verbindingen zoals olieverontreinigingen (kleiner dan C12 en chloorethenen), kunnen met deze techniek in situ gesaneerd worden. Olieverontreinigingen met een ketenlengte groter dan C12 moeten als ‘niet te vervluchtigen’ worden beschouwd. Eventuele niet vluchtige drijflagen dienen voorafgaand aan de sanering verwijderd te worden omdat deze de sanering niet uitvoerbaar maken.

Onttrekkingsunit

Als drijvende kracht voor de bodemluchtafzuiging worden verschillende typen pompen gebruikt, onder andere vacuümpompen en ventilatoren. Het te gebruiken type is afhankelijk van de locatie, de bodemopbouw en de omvang van de verontreiniging. De onttrokken bodemlucht dient in de meeste gevallen te worden gezuiverd. In de regel worden hiervoor 3 typen ingezet, actief kool, biologische afbraak (biofilter) en katalytische/thermische reiniging. De keuze van de toe te passen reinigingstechniek is afhankelijk van de verontreinigingsgraad en het type verontreiniging in de lucht.

Als specialist op het gebied van grondsanering kunt u bij NTP terecht voor verschillende situaties. Van het saneren van drugsafval en duurzaam grondwaterbeheer tot grondwater- en asbestgrondsaneringen.

Neem voor meer informatie contact op met
Dennis Scheper
Bedrijfsleider