Skip to content

Disciplines

Wegen
Alles over:
• Weg- en waterbouw
• Bouw- en woonrijp maken
• Rioleringen
• Asfaltproductie en -verwerking
• Bruggen en viaducten
• Grondbankfunctie
Bodem
Alles over:
• Advies en uitvoeringsontwerp bodemsaneringen
• Grondsaneringen
• PFAS sanering
• Drugsafval sanering
• Grondwatersaneringen (pump en treat)
• Asbestgrondsaneringen
• In situ saneringen
• Grondbank (secundaire bouwstoffen)
• Duurzaam grondwaterbeheer
Water
Alles over:
• Advies en uitvoeringsontwerp grondwatersaneringen
• Grondwatersaneringen (pump en treat)
• In situ saneringen
• Duurzaam grondwaterbeheer
Energie
De vraag naar duurzame energie groeit. Tevens neemt de belasting van de elektriciteitsvoorziening sterk toe.
Advies
Alles over:
• Advies
• Diensten
• Inmetingen
• Planontwikkeling
• Visualisatie