Skip to content

Duurzaam grondstof- en materiaalgebruik

In ons land worden grote hoeveelheden grondstoffen gebruikt om te bouwen. Bij de grondstof-winning en productie van bouwmaterialen worden veelal fossiele energiebronnen gebruikt. Dit leidt tot milieubelasting en klimaatverandering. De productie van bouwmaterialen veroorzaakt een significant deel van de milieubelasting . Wij willen er voor zorgen dat we zorgvuldig en verantwoord met grondstoffen en materiaal omgaan en zetten in op hergebruik van materialen. 

Onze doelen voor 2025:

  • Recycling en hergebruik op locatie bevorderen
  • Recycling en hergebruik op kantoor locatie bevorderen
  • Grasfalt doorontwikkelen
  • Samenwerken met partijen die kunnen re-en upcyclen (10-50% primaire grondstoffen uit secundaire grondstoffen halen en hergebruiken)
  • Aansturen op regionale grond/materiaalbanken. NTP heeft hierin een actieve rol
  • 50% (of marktconform) circulair inkopen
  • Verminderen van verpakkingsmateriaal in samenwerking met leveranciers
  • Trendmatige verbetering MKI
Neem voor meer informatie contact op met
Monique Jordense
Duurzaamheid & Communicatie
Neem voor meer informatie contact op met
Sander Heitbaum
Algemeen Directeur