Skip to content

Van initiatief tot oplevering

 1. Advies
 2. Diensten
 3. Inmetingen
 4. Planontwikkeling
 5. Visualisatie

Welkom bij NTP Advies. NTP Advies is een van de disciplines binnen NTP die uitvoeringsgericht advies geeft en ontwerp maakt met betrekking tot het voorbereiden van projecten in de openbare ruimte en milieu. Wij verzorgen ingenieurs- en adviesdiensten binnen de werkvelden infrastructuur, milieu en ruimtelijke ontwikkeling, dit doen we via ORBIS!

RESULTAATGERICHT EN MET PLEZIER!

Het is belangrijk om een uitstekend, kwalitatief hoogwaardig product af te leveren. Maar het is ook heel belangrijk om daaraan met plezier te werken. NTP Advies wil resultaatgerichtheid en plezier uitstralen. Voor het product, voor de klanten en voor elkaar.

NTP Advies HEEFT TOPTALENT IN HUIS.

Bij NTP Advies werken mensen die niet alleen ambitieus en goed opgeleid zijn, maar het verschil kunnen maken. Mensen die verantwoordelijkheid nemen en zich ten doel stellen om de klant te ontzorgen. Innovatief en creatief, zoekend naar de optimale oplossing. Veel weten, maar zeker ook willen leren. Mensen die het veel belangrijker vinden om geïnteresseerd te zijn, dan om interessant te zijn. Mensen waar onze klanten het verschil mee kunnen maken.

ADVIES

NTP Advies geeft een gedegen antwoord op infrastructurele vragen. Wij hebben in ons totaalpakket van diensten een goede voorbereiding en inventarisatie als speerpunt bij het opstellen van een ontwerp.

VISUELE INSPECTIES

Het uitvoeren en rapporteren van globale en/of gedetailleerde inspecties. Het opstellen van een verhardingsadvies waarin de levensduurverlengende maatregelen zijn opgenomen.

KOSTENRAMINGEN

Door het maken van ramingen wordt de haalbaarheid van een project inzichtelijk gemaakt. Hierbij stellen wij geschiktere alternatieven voor en de eventuele kostenconsequenties maken we inzichtelijk. Het opstellen van meerjarig onderhoudsplan voor de openbare ruimte:

 • Kostentabellen met reserveringskosten per jaar, per component en voor verschillende onderhoudsmaatregelen. Hiermee kunt u de onderhoudskosten voor meerdere jaren inschatten.
 • De opbouw van deze bedragen opsplitsen naar de directe kosten van materiaal, arbeid, materieel en onderaannemers. Zo kunt u een goede vergelijking maken met uw eigen situatie.
 • Het bepalen van een onderhoudsniveau: eenvoudig, normaal en uitgebreid onderhoud.

INMETINGEN

Een goede voorbereiding en inventarisatie dient als speerpunt bij het ontwerp binnen het totaalpakket van onze diensten.Het inwinnen van (geo) informatie is geen doel op zich. De ingewonnen data wordt veelal verwerkt tot een product waar u verder iets mee kunt. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

 • 3D visualisaties.
 • Kavel- en matenplannen.
 • Digitale Terrein Modellen (DTM).
 • Revisietekeningen.
 • Volume- en oppervlakte berekeningen.
 • Verwerking in GIS omgeving.

NTP Advies richt zich op:

METEN TER VOORBEREIDING

Geen plan of ontwerp komt tot stand zonder juiste kaart (ondergrond). Voor een juiste uitgangssituatie dient het benodigde kaartmateriaal zonodig aangevuld te worden met de ontbrekende gegevens.

METEN TIJDENS EN NA DE UITVOERING

Tijdens de uitvoering wordt gecontroleerd of er conform de bestekstekening wordt gewerkt maar ook of de juiste hoeveelheden worden verwerkt en de juiste afwerkniveaus worden bereikt.

Voordat u het werk gaat gunnen wilt u weten wat u krijgt en wat het kost. Ook de manier waarop het infrastructurele, milieutechnische of bouwkundige product gemaakt wordt is van belang. Evenals de communicatie met omwonenden en gebruikers.

Als het aan ons ligt vormen we daarvoor een bouwteam om gezamenlijk tot een ontwerp te komen. Uitgangspunt is dat de uitvoering, de communicatie en de oplevering voldoen aan uw verwachtingen. Dit stemmen we af voordat u beslist aan wie u de opdracht gunt.

Bouwteam samen met u

Verschillende disciplines komen samen in het bouwteam. U als opdrachtgever werkt samen met deskundigen aan het ontwerp van de uitvoering van het project.

Wij zullen ons uiterste best doen u inzicht te geven in mogelijke oplossingen en gevolgen, zodat u een goede afweging kunt maken. Aspecten die we inzichtelijk maken zijn efficiency, kwaliteit, technieken, uitvoering, communicatie, kostenbesparing en duurzaamheid.

Te mooi om waar te zijn?

Nee. Dit proces heeft voor ons ook veel voordelen. We kunnen onze expertise laten zien. En we weten voordat we het project uitvoeren van beide kanten precies waar we aan toe zijn. Door efficiency realiseren we een kostenbesparing waar we gezamenlijk van profiteren.

Uit ervaring weten we dat we hiermee onze kans op het gegund krijgen van de opdracht vergroten en een tevreden klant krijgen. U bent tevreden over het gerealiseerde werk. Wij maken kans op een langdurige klantrelatie. En dat is uiteindelijk ons ultieme doel en de basis van ons succes.

Kom in contact
Neem voor meer informatie contact op met
Emiel Mulder
BEDRIJFSLEIDER