Skip to content

Specialisten in bodem

We zijn specialist op het gebied van het saneren van de bodem door afdekken, ontgraven, in-situ sanering en duurzaam grondwaterbeheer en werken voor opdrachtgevers door heel Nederland. Hoe complex uw project ook is, wij zoeken samen met u naar de beste oplossing. Persoonlijke benadering, kennis van de materie en resultaatgerichtheid kenmerken onze werkwijze en zorgen voor een soepel verloop van uw project.

Advies en uitvoeringsontwerp bodemsaneringen
Hoe complex uw project ook is, NTP vindt altijd een passende oplossing. NTP beschikt over een zeer
ervaren en deskundig team van specialisten op het gebied van bodem en in-situ saneringen.
IJzerschermen
Nulwaardig ijzer draagt bij tot het creëren van optimale omstandigheden in de ondergrond voor zowel chemische reductie als ook biologische afbraak van gechloreerde koolwaterstoffen.
PFAS sanering in grond en grondwater
Heeft u binnen uw bedrijfslocatie of binnen uw gemeente te maken met een PFAS probleem in de grond en/of in het grondwater? Ga dan het gesprek aan met onze bodemspecialisten om te kijken wat voor u de beste aanpak op maat is.
Drugsafval sanering grond en grondwater
Steeds vaker komt gedumpt drugsafval en/of het oprollen van een drugslab in het nieuws. Drugsafval vormt een groot risico voor mens, dier en natuur. NTP kan u helpen met het saneren van deze afvalstoffen.
Industrie
Ook in de industrie is de bodem is op heel wat locaties verontreinigd. Bij NTP reinigen we ook de grond en het grondwater bij (oud)bedrijven in de industrie.
Grondsaneringen
Onze specialisten in milieutechniek voeren grondsaneringen uit in opdracht van overheden, particulieren, projectontwikkelaars en bedrijven.
Persluchtinjectie
Wij bieden Persluchtinjectie (kortweg PLI) aan om de bodem te saneren. Dit is een methode waarbij we druk inbrengen van lucht in de verzadigde zone om zo de bodem te saneren.
Bodemluchtextractie
Als NTP passen we bodemluchtextractie toe. Hierbij worden vluchtige verbindingen uit de bodem verwijderd door het afzuigen van de bodemlucht.
Drijflaagverwijdering
Wat is een drijflaag en hoe wordt deze verwijderd? Voor het saneren van drijflagen maken wij gebruik van verschillende technieken.
BEAT-concept
Het BEAT-concept (Bioreactor Enhanced Augmentation Technology) is een doorontwikkeling van het TCE-concept en de standaard voor het saneren van gebieden die verontreinigd zijn met gechloreerde verbindingen zoals Per en Tri.
Asbestgrondsaneringen
Wij zijn volledig uitgerust om asbest uit de bodem te verwijderen volgens de wettelijke voorschriften. We hebben ruime ervaring met grootschalige (binnenstedelijke) projecten.
Grondbanken (secundaire bouwstoffen)
In het kader van nuttig hergebruik van grond beheren we onder de naam Sanog en de Bree enkele grondbanken in de regio en zijn we medebeheerder van de grondbank Hengelo.
In situ sanering: een duurzame oplossing voor bodemherstel
In situ sanering staat voor het saneren ‘ter plaatse’ en verwijst naar een reeks technieken die worden toegepast om verontreinigde bodem en grondwater te reinigen zonder de grond daarbij fysiek te verwijderen. Door de verontreiniging op de plek zelf te verwijderen, minimaliseren we de impact op het milieu en de omgeving.
Chemische Oxidatie
Heeft u een bronlocatie waar hoge concentraties verontreiniging aanwezig zijn zoals PAK’s, aromaten, creosoten, minerale olie of VOCl’s? Dan is In Situ Chemische Oxidatie (ISCO) mogelijk de oplossing.
Biologische afbraak – aërobe techniek
NTP heeft vanaf de start van de bodemsaneringsoperatie in Nederland veel ervaring opgebouwd met aërobe afbraak. Een groot aantal van de saneringslocaties waar we ons werk uitvoeren zijn (voormalige) tankstations of brandstof op- en overslaglocaties.
Biologische afbraak – anaërobe techniek
NTP is gespecialiseerd op het gebied van anaerobe biologische afbraak van oplosmiddelen zoals de VOCl’s (vluchtige organochloorverbindingen).
Grondwatersaneringen (pump and treat)
Voor het saneren van grondwaterverontreinigingen hebben we een groot aantal mobiele zuiveringsinstallaties beschikbaar die via een telemetriesysteem op afstand worden bediend en gecontroleerd.
Neem voor meer informatie contact op met
Sander Heitbaum
Algemeen Directeur