Skip to content
Gedumpte drugsafval vaten

Sanering drugsafval grond en grondwater

Steeds vaker komt gedumpt drugsafval en/of het oprollen van een drugslab in het nieuws. Drugsafval is gevaarlijk voor mens, dier en natuur. Hierin zitten stoffen die het milieu ernstig kunnen beschadigen. Het vormt daarmee een groot risico voor het milieu en voor de mensen die deze gevaarlijke afvalstoffen aantreffen. NTP kan u helpen met het saneren van deze afvalstoffen.

Verontreinigde bodem door drugsafval

Nadat de eerste fase van bereddering door de hulpdiensten is uitgevoerd, waarbij de ‘zichtbare’ verontreiniging is verwijderd, wordt een bodemonderzoek uitgevoerd naar de aard- en omvang van de restverontreiniging. Op basis van dit onderzoek stelt NTP voor u een plan van aanpak op voor de verwijdering van het drugsafval uit grond- of grondwater.

Heeft u te maken met verontreinigde grond of grondwater als gevolg van het dumpen van drugsafval? Ga dan het gesprek aan met onze bodemspecialisten om te kijken wat voor u de beste aanpak op maat is.

Wat is drugsafval?

Drugsafval is de verzamelnaam voor overgebleven materiaal na de productie van synthetische drugs. Naast drugsresten bevat het afval vaak oplosmiddelen zoals aceton, methanol en mierenzuur. Deze laatste worden vaak aangetroffen in jerrycans en vaten of zijn reeds gedumpt in het milieu.

Blauwe vaten die mogelijk drugsafval bevatten of schadelijke stoffen voor de productie van drugs.

Waarom is het een grote bedreiging?

Sommige stoffen zijn brandbaar en/of zuur en kunnen een groot effect hebben op de natuur. Daarnaast is het afval wat in de bodem terugkomt zeer gevaarlijk voor onze planten en dieren. Maar ook voor de mens als het terecht komt in onze voeding of drinkwater. Ook kunnen er giftige dampen ontstaan bij bepaalde combinaties van drugsafval, met alle gevolgen van dien.

In het hele land wordt een aanzienlijke stijging waargenomen in het illegaal lozen van restmateriaal dat vrijkomt bij de productie van synthetische drugs. Drugsafval is potentieel gevaarlijk voor mens en milieu en dient deskundig opgeruimd te worden. Een kilo drugs levert tientallen liters vloeibaar chemisch afval op. Dit kan in theorie duizenden kubieke meters grondwater vervuilen. NTP helpt graag verder met dit probleem op te lossen. Mocht u bodemsanering nodig hebben voor verontreinigde stukken grond door het lozen van drugsafval, neem dan contact met ons op!

De uitdagingen van bodemsanering

Naast het identificeren en verwijderen van drugsafval zijn er andere complexe uitdagingen. Deze omvatten het monitoren van grondwater om de verspreiding van verontreinigende stoffen te volgen, het behandelen van aangetaste waterbronnen en het opzetten van preventieve maatregelen om toekomstige vervuiling te voorkomen.

Diepgaande impact op de bodem

Drugsafval is niet zomaar een tijdelijke vlek op het landschap. Het heeft de potentie om langdurige en soms onherstelbare schade aan te richten. Chemicaliën uit drugsafval kunnen diep in de bodem doordringen, drinkwaterleidingen aantasten, de bodemvruchtbaarheid verminderen, het grondwater vervuilen en zelfs de flora en fauna schaden. De effecten zijn niet beperkt tot de directe dumpplaats. Verontreinigende stoffen kunnen zich via het grondwater verspreiden, waardoor aangrenzende gebieden ook worden verontreinigd.

Bodemsanering bij drugsafval

Afhankelijk van de aard en de omvang van de verontreiniging biedt NTP een aanpak op maat aan waarbij verschillende technieken kunnen worden toegepast.

Voor de onverzadigde zone bestaat deze aanpak veelal uit bodemluchtextractie en/of het ontgraven en afvoeren van de verontreinigde grond. Daar waar de locatie moeilijk te bereiken is (bijv. in bebost gebied) beschikt NTP over een mobiele behandelinstallatie voor de bodemlucht welke op een aanhanger naar de locatie kan worden getransporteerd.

Voor de verzadigde zone zijn meerdere technieken mogelijk zoals een chemische behandeling of fysische in-situ saneringstechnieken. Dit kan bestaan uit directe injectie, persluchtinjectie of het onttrekken van grondwater.

Bekijk een voorbeeld van een drugssanering in de praktijk in Halsteren.

Noodzaak van specialistische bodemsanering

Bodemsanering, gericht op het verwijderen en behandelen van drugsafval, is een specialistische taak. Het is een nauwkeurig en technisch proces dat veel kennis vereist. Na het aantreffen van een lozing of een drugslaboratorium komen verschillende partijen bij elkaar, waaronder de gemeente of het waterschap, de politie, de brandweer (die de eerste metingen doet), een bedrijf dat de vaten afvoert en opslaat in een speciaal depot voor eventueel sporenonderzoek, en eventueel een milieuadviesbureau. Uiteindelijk wordt een aannemer gecontracteerd. Na deze fase kunnen onze specialisten aan het werk om de bodem en het grondwater te reinigen en zo de bodem te herstellen. Het verwijderen van drugsafval is slechts de eerste stap. Het rehabilitatieproces, waarbij de bodem wordt hersteld en opnieuw verrijkt, is minstens zo belangrijk om de natuurlijke balans te herstellen.

Efficiënt drugsafval opruimen en verwijderen

Ontdek professionele diensten voor het veilig en effectief opruimen van drugsafval. Ons gespecialiseerde team staat klaar om discreet en milieubewust alle sporen van drugsafval te verwijderen. Met geavanceerde technologieën en strikte naleving van milieuvoorschriften zorgen we voor een grondige schoonmaak, waardoor risico’s voor mens en milieu tot een minimum worden beperkt.

Onze diensten:

  • Snelle respons in samenwerking met u: Onze experts reageren snel op meldingen en zorgen voor een onmiddellijke aanpak van het probleem.
  • Veilige verwijdering: Wij hanteren strikte veiligheidsprotocollen om het afval op een verantwoorde en wettelijke manier te verwijderen.
  • Milieuvriendelijke processen: Ons team is toegewijd aan duurzame praktijken, waarbij we het milieu beschermen tijdens het opruimen en verwijderen van drugsafval.
  • Discretie en vertrouwelijkheid: U kunt rekenen op volledige vertrouwelijkheid bij onze dienstverlening. Wij begrijpen de gevoeligheid van het probleem en handelen met de hoogste mate van discretie.

Waarom ons kiezen:

  • Ervaring: Jarenlange ervaring in het veilig en effectief verwijderen van drugsafval.
  • Gecertificeerde professionals: Ons team bestaat uit hoogopgeleide en gecertificeerde professionals.
  • Klanttevredenheid: We streven naar volledige klanttevredenheid en bieden uitstekende dienstverlening.

Neem vandaag nog contact met ons op voor een snelle en betrouwbare oplossing voor het opruimen en verwijderen van drugsafval. Samen dragen we bij aan een veiligere en schonere omgeving.

Neem voor meer informatie contact op met
Dennis Scheper
Bedrijfsleider