Skip to content

Chemische oxidatie

Heeft u een bronlocatie waar hoge concentraties verontreiniging aanwezig zijn zoals PAK’s, aromaten, creosoten, minerale olie of VOCl’s? Dan is In Situ Chemische Oxidatie (ISCO) mogelijk de oplossing. Door chemicaliën in de bodem te brengen, ontstaat er een chemische reactie waarbij de verontreiniging wordt geoxideerd. Met ISCO kunnen hoge concentraties aan verontreinigingen op een snelle manier worden gesaneerd. Daarom zetten we ISCO vaak specifiek in om de bronzone van de verontreiniging aan te pakken.

Wij zijn al jarenlang gespecialiseerd in deze techniek en gebruiken een grote verscheidenheid aan oxidatiemiddelen. We onderscheiden de gasgedreven ISCO (met ozon) waarbij we het ISCO3 concept toepassen en de vloeistof gedreven ISCO met de toepassing van bijvoorbeeld Permanganaat, Persulfaat of Fenton’s Reagens waarmee we een groot aantal projecten aantoonbaar succesvol hebben afgesloten. NTP beschikt voor het gasgedreven ISCO over een 7-tal ozoninstallaties, waarbij een hoeveelheid ozon geproduceerd kan worden variërend van 100-600 gram per uur.

Voor de vloeistof gedreven variant beschikt NTP over een volautomatische installatie waarmee twee vloeistoffen tijdsgestuurd bij elkaar worden gebracht. Beide concepten zijn reeds veelvuldig toegepast zowel op ontwikkelingsterreinen als ook in bebouwd gebied. De installaties zijn volledig voorzien van besturing en ingebouwde beveiligingen waarmee 24/7bewaking plaatsvindt zoals controle op ozon middels sensoren, temperatuurbewaking in het veld als gevolg van de reactie en drukbewaking. Is een bodem matig tot slecht doorlatend? Geen probleem, naast bovengenoemde is het ook mogelijk om de ISCO uit te voeren middels directe injecties met behulp van onze mobiele mengunit voorzien van registratie en beveiligingsapparatuur.

Neem voor meer informatie contact op met
Dennis Scheper
Bedrijfsleider