Skip to content

Ontwikkeling duurzaamheids-DNA

Binnen NTP is duurzaamheid van ons allemaal. Onze duurzaamheidsdoelstellingen zijn tot stand gekomen door interne en externe samenwerking en input vanuit alle afdelingen; uitvoering, HR, KAM, directie, bedrijfsbureau, onze innovatieclub, de tenderafdeling, onze asfalttechnoloog, de technische dienst, de werkplaats enz.

Dit typeert NTP. We werken samen om tot het beste resultaat te komen. Intern heeft onze duurzaamheidscoördinator gezamenlijk met onze afdelingen realistische doelstellingen voor 2025, 2030 en 2050 vastgesteld en borgt de voortgang door periodieke tussentijdse toetsing hiervan. Hierdoor is iedereen in onze organisatie eigenaar van duurzaamheid. Intrinsiek gemotiveerd maar extrinsiek getriggerd.

Onze doelen voor 2025:

  • Iedereen is bekend met het duuzaamheidsbeleid van NTP
  • Bij al onze bedrijfsactiviteiten zijn wij ons bewust van de impact hiervan op de aarde 
Neem voor meer informatie contact op met
Monique Jordense
Duurzaamheid & Communicatie