Skip to content

CO2-besparing en klimaatmitigatie

De aarde warmt op en dat heeft gevolgen voor het klimaat. Het broeikaseffect wordt versterkt door de hoeveelheid broeikasgassen in de lucht. Opwarming is niet te stoppen, maar gaat minder hard als we wereldwijd minder CO2 uitstoten. Wij willen hier aan meewerken. Allereerst door duurzame energie te gebruiken maar ook door aan de andere kant CO2 te besparen. Hier zetten wij stevige doelstellingen op in.  

Onze doelen voor 2025:

  • Behoud trede 5 CO2-prestatieladder.
  • Investeringen in energiebesparing
  • Reductiedoelstelling (gekoppeld aan omzet) voor 2021 is 45% t.o.v. het referentiejaar (2009)
  • Verdere ontwikkeling en promotie van grasfalt
  • Volgen van de markt t.a.v. alternatieve schonere brandstoffen en de mogelijkheden van elektrisch materieel.
  • Ketenintegratie versterken wat betreft CO2-besparing en duurzame oplossingen 
Neem voor meer informatie contact op met
Martin Nijzink
HVK’er