Skip to content

BEAT-concept

Het BEAT-concept (Bioreactor Enhanced Augmentation Technology) is een doorontwikkeling van het TCE-concept en de standaard voor het saneren van gebieden die verontreinigd zijn met gechloreerde verbindingen zoals Per en Tri.

Verontreinigd grondwater wordt op de locatie opgepompt en via een bioreactor voorzien van een koolstofbron, nutriënten en dechlorerende bacteriën. Vervolgens wordt het water terug gepompt in de bodem en breken de bacteriën ter plekke de verontreiniging af. Het unieke van de techniek is dat het kweken van de bacteriën niet in een laboratorium maar in een reactor in het veld plaatsvindt. De besturing van de bioreactor en de toediening van hulpstoffen vindt op afstand volledig geautomatiseerd plaats op een veilige en betrouwbare wijze.

Het voordeel van het BEAT concept ten opzichte van een conventionele sanering middels pump & treat is, dat de bodem slechts éénmaal hoeft te worden doorspoeld. Nadat de bodem eenmaal is doorspoeld en de benodigde bacteriën en voedingsstoffen goed over het te behandelen gebied zijn verspreid, kan het saneringssysteem van de locatie worden verwijderd. De afbraak vindt daarna in de bodem plaats.

Met de techniek zijn bodemvolumes behandeld van 10.000 tot 400.000 m3, waarin concentraties tot 10% van de wateroplosbaarheid binnen een periode van 1 tot 3 jaar zijn teruggebracht tot beneden 10 µg/l.

De voordelen van het BEAT-concept op een rijtje:

  • relatief korte saneringsduur;
  • verontreiniging wordt volledig omgezet;
  • het systeem kan in een bebouwde omgeving worden toegepast. Alle putten en leidingen kunnen ondergronds worden afgewerkt. Hierdoor is er weinig overlast voor de omgeving;
  • zeer laag energieverbruik, de feitelijke afbraak is energieneutraal;
  • goedkoper dan niet biologische methoden.
Neem voor meer informatie contact op met
Sander Heitbaum
Algemeen Directeur