Skip to content

Duurzame energie

Duurzame energie, groene energie of hernieuwbare energie is energie waarover de mensheid voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld. Hier willen wij in investeren.  Wij leven nu. Onze kinderen leven later.

Onze doelen voor 2025:

  • We hebben energieneutrale vestigingen en werkplaatsen.
  • Ons wagenpark (luxeauto’s, busjes en vrachtauto’s) is voor 60% elektrisch en 20% op waterstof of tenminste volgend aan de marktontwikkelingen.
  • 100% van de overige vrachtauto’s, de busjes en het materieel rijdt op HVO100 of combi AdBlue/HVO20
  • Ons klein-materieel 80% elektrisch. Ons materieel is 50% elektrisch of tenminste volgend aan de marktontwikkelingen .
  • Onze keten zijn voor 80% energiezuinig (zonnepanelen, elektrische aggregaten)
  • 10 Nieuwe laadpalen voor elektrische auto’s per vestiging.
  • Alle elektriciteit die we gebruiken is groene stroom, ingekocht of zelfopgewekt.
  • Blijven investeren in projecten gerelateerd aan duurzaam energiewinning
Neem voor meer informatie contact op met
Sander Heitbaum
Algemeen Directeur