Skip to content

Duurzaam omgevingsmanagement

Wij zijn ons bewust van onze omgeving en gaan zorgvuldig met onze omgeving om. Het welzijn van de omgeving is voor ons belangrijk en we zorgen er altijd voor dat er met respect en aandacht met de omgeving, mens, materiaal en natuur, wordt omgegaan.  

Onze doelen voor 2025:

  • Het aantal klachten vanuit de omgeving neemt jaarlijks af
  • Burgerparticipatie wordt vergroot
  • Omgevingsmanagement wordt geprofessionaliseerd en strategischer ingericht.
  • Onze UTA-medewerkers kennen de inhoud van de omgevingswet en kunnen deze inhoud toepassen in het werk.
  • Wij zijn ons bewust van de verschillende gebruiksfuncties van een gebied zoals waterveiligheid, groen, economie, recreatie en versterken hiermee de sociale cohesie in het gebied.
  • We hebben kennis van open source data en meetsystemen over leefbaarheid (bijv. de leefbaarometer). 
Neem voor meer informatie contact op met
Daniel Haarhuis
Tendermanager