Skip to content

Duurzaam innoveren

Circulariteit en de verduurzaming van onze leefomgeving hebben onze prioriteit. Naast energie- en grondstof besparende maatregelen binnen onze organisatie en projecten onderzoeken we voortdurend mogelijkheden en technieken om duurzaamheid praktisch toe te passen. 
 
De verschillende vestigingen en disciplines van NTP hebben hierin een stimulerend en innoverend effect op elkaar waardoor we tot het best mogelijke resultaat komen binnen projecten en processen. 

Onze doelen voor 2025:

  • Innoveren door samen te werken onderaannemers en leveranciers.
  • Intern kennis willen en durven delen.
  • Wij brengen in samenwerking met andere partijen nieuwe innovaties op de markt. in 5 jaar 2 innovaties van TRL 3-6 naar TRL 9. (Technology Readiness Level)
  • Innovatieclub deelt intern kennis en is zichtbaar aanwezig in de organisatie
  • Concepten ontwikkelen op het gebied van circulariteit, in samenwerking met leveranciers
  • Wij zijn kennispartner van onze opdrachtgever en kunnen adviseren over het inrichten van de openbare ruimte met inachtneming van welzijn en gezondheidsaspecten voor de huidige en de toekomstige generatie. We letten hierbij op sociale cohesie, veiligheid, duurzaamheid en vitaliteit.
  • Doorontwikkeling bestaande concepten (zoals bestrijding Japanse Duizendknoop, Rendabel Water, Biologisch Saneren)
Neem voor meer informatie contact op met
Dennis Scheper
Bedrijfsleider