Skip to content

Waarom vinden we certificaten belangrijk?

  1. Veiligheid
  2. Kwaliteitsmanagement
  3. Wet bodemkwaliteit
  4. Bodemsanering
  5. Duurzaamheid
  6. Social Return
  7. CO2 Reductie

Certificaten

Voor onze opdrachtgevers is het van belang dat we onze prestaties kunnen bewijzen. Door het werk dat we opleveren maar ook door de wijze waarop we werken. Onze certificeringen maken onze werkwijze voor u inzichtelijk.

Hieronder vindt u al onze certificaten.

ISO 9001 certificaten
De ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Voldoen aan de ISO 9001 norm betekent: Je zegt wat je doet. Je doet wat je zegt. Je bewijst het. Kijk voor meer info op www.sgs.nl.
NEN-EN-ISO 14001
NTP voldoet aan de eisen uit de NEN-EN-ISO 14001:2015 op basis van het SCCM certificatiesysteem.
Het milieumanagementsysteem is van toepassing op het ontwerpen, aannemen en uitvoeren van werken op het gebied van
infrastructuur en milieu.
VCA certificaat
VCA is de afkorting van Veiligheid, Gezondheid en Milieu checklist Aannemers. Werken volgens VCA betekent een concrete en praktische invulling van wettelijke regelingen of aanvulling daarop. Het doel van VCA is een veilige werkomgeving en het verminderen van het aantal bedrijfsongevallen.
VCA Petrochemie
Veiligheid bij uitvoerende werkzaamheden is van levensbelang, vooral binnen de relatief risicovolle werkomgevingen van de petrochemie. De VGM-checklist beschrijft eisen aan veiligheid, gezondheid en milieuaspecten waarmee risico’s en gevaren op dat vlak goed beheerst kunnen worden. Het doel van het VCA P certificaat is het aantoonbaar maken dat NTP voldoet aan de eisen in de VGM-checklist Aannemers.
Certificaat BRL7000
Onze werkzaamheden voor (water-)bodemsaneringen worden uitgevoerd volgens de BRL7001 en 7002 protocollen.
Safety Culture Ladder 4.0 Trede 3
NTP voldoet aan Trede 3 van de Safety Culture Ladder 4.0 voor het toepassingsgebied:
NTP B.V.: Het ontwerpen, aannemen en uitvoeren van werken op het gebied van infrastructuur en milieu. Waterslag B.V.: Het ontwerpen, bouwen, monteren en onderhouden van apparaten op het gebied van grondwaterzuivering, in-situ bodemsanering, industrie- en afvalwaterbehandeling.
Certificaat Erkend bestratingsbedrijf
Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf (SEB)
Voor de uitvoering van de Erkenningsregeling is per 1 januari 1993 de Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf (SEB) opgericht. Het bestuur van de SEB besluit, op grond van toelatingseisen en gedragsregels, of een bedrijf toegelaten wordt tot de Erkenningsregeling, en zich officieel Erkend Bestratingsbedrijf mag noemen.
CO2 bewust niveau 5
Het hoogste niveau (5) van de CO2-prestatieladder betekent dat we onze CO2 uitstoot in kaart brengen, verminderen en de gestelde doelen om CO2 uitstoot terug te dringen hebben behaald.
Werkpakt certificaat
De gemeente Enschede verstrekt het Werkpakt keurmerk aan werkgevers die, samen met de gemeente en andere partners, aantoonbaar bijdragen aan duurzame oplossingen voor werkzoekenden en daarbij optreden als ambassadeur en betrokken partner.
Prestatieladder Socialer Ondernemen trede 2
De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een landelijk meetinstrument én keurmerk dat de mate van Sociaal Ondernemen objectief zichtbaar maakt. Een eventuele Social Return verplichting wordt hierdoor (deels) ingevuld en bewezen.
BRL 9335 Grond certificaat
Voldoen aan BRL 9335 Grond betekent dat het samenvoegen, beheren en reinigen van partijen grond, grondstromen en baggerspecie volgens het wettelijke besluit bodemkwaliteit gebeurt.
Achilles Certificaat
Certificatie van het Achilles Zorgsysteem
Groenverklaring GP 2020-14015
Het project “Duurzaam kantoor NTP Onroerend Goed B.V.” is een project in het belang van de bescherming van het milieu, waaronder natuur en bos en voldoet aan de omschrijving van artikel 9 onderdeel f2 van de Regeling groenprojecten 2016.
Neem voor meer informatie contact op met
Sander Heitbaum
Algemeen Directeur