Skip to content

Een ISO 9001 QMS ondersteunt de doelen van een organisatie door de processen, procedures en verantwoordelijkheden te documenteren om zo aan het kwaliteitsbeleid te voldoen en de doelstellingen te halen.

De ISO 9001:2015-norm is gebaseerd op acht principes voor kwaliteitsmanagement en definieert de manier waarop een organisatie werkt om aan de eisen van haar klanten en partners te voldoen:

  • Focus op de klant
  • Leiderschap
  • Betrokkenheid van medewerkers
  • Procesmatige aanpak
  • Organisatorische context
  • Continue verbetering
  • Op feiten gebaseerde besluitvorming
  • Risicogericht denken

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven:zeg wat je doet, doe wat je zegt, bewijs het. Kijk voor meer informatie op www.sgs.nl.