Skip to content
PFAS sanering in grond en grondwater

PFAS Sanering in grond en grondwater

Heeft u binnen uw bedrijfslocatie of binnen uw gemeente te maken met een PFAS probleem in de grond en/of in het grondwater? Ga dan het gesprek aan met onze bodemspecialisten om te kijken wat voor u de beste aanpak op maat is.

Sanering van grond en grondwater

Voor de zuivering van afval- of grondwater kunnen wij u een breed pallet aan oplossingen bieden, variërend van het opstellen van een grondstromenplan, ontgraving, herschikken van grond, vastlegging met actieve kool of aanpak middels chemisch oxidatieve technieken. NTP beschikt over een eigen laboratorium en pilotinstallaties waarmee wij continue de effectiviteit van saneringstechnieken testen en verder ontwikkelen. Momenteel kunnen wij ruim 80% van de PFAS volledig verwijderen, afhankelijk van de samenstelling, middels oxidatieve technieken. Het restant behandelen wij met actief kool waarvan wij leverancier zijn. Wij beschikken over veel verschillende soorten actief kool waardoor wij u een oplossing op maat kunnen bieden.

Wat zijn PFAS?

PFAS, ook wel bekend als poly- en perfluoralkylstoffen, bestaat uit een brede groep van chemicaliën die sinds de jaren veertig worden gebruikt in tal van alledaagse producten. Deze stoffen staan bekend om hun waterafstotende, vuilafstotende, onverwoestbare, hittebestendige en zelfs brandwerende eigenschappen. Echter, recente ontwikkelingen hebben aangetoond dat er langdurige en schadelijke effecten kunnen hebben op mens, dier en de natuur. Er zijn momenteel ongeveer 6.000 verschillende PFAS-stoffen bekend, waarvan sommige zijn geclassificeerd als Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). De bekendste voorbeelden hiervan zijn PFOS, PFOA en GenX.

De normen worden steeds strenger, maar desondanks worden deze stoffen nog steeds op grote schaal toegepast voor diverse doeleinden. Dit heeft geleid tot een probleem, waarbij honderden bouwprojecten vertraging hebben opgelopen als gevolg van de nieuwe normen.

Waar zit PFAS In?

PFAS zijn te vinden in verschillende producten en toepassingen. Dit omvat items zoals anti-aanbak kookgerei, waterdichte kleding, cosmetica, brandblusschuim en sommige soorten voedselverpakkingen. Het gebruik en de daaruit voortvloeiende milieucontaminatie maken het beheer en de sanering van PFAS een complexe uitdaging.

Wat is de PFAS Norm?

De PFAS norm verwijst naar de wettelijke limieten voor PFAS-concentraties in het milieu, waaronder grond, water en lucht. Deze normen zijn vastgesteld om de volksgezondheid en het milieu te beschermen tegen de schadelijke effecten van PFAS. Ze variëren per land en kunnen worden aangepast naarmate er meer bekend wordt over de risico’s van PFAS. In Nederland zijn deze normen vastgelegd in de milieuwetgeving, en ze zijn essentieel voor het reguleren van de sanering en het beheer van PFAS-verontreiniging.

Waarvoor worden PFAS gebruikt?

Het eerste relevante PFAS-molecuul was PTFE (Teflon) en werd in 1938 ontdekt. Naast het voorkomen van plakken, zoals bij anti-aanbakpannen vond het in eerste instantie zijn toepassing voornamelijk in het waterbestendig maken van oppervlakken, zoals regenjassen. Later werd de PFAS-variant PFOS gebruikt in blusschuim.

Waarom zijn PFAS een probleem?

PFAS zijn Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch (PBT). Ze breken in het geheel niet af. Sterker nog, ze stapelen zich op in mens,dier en natuur en zijn giftig. De kracht zit in de vele koolstof-fluorverbindingen; de sterkste verbindingen in de organische chemie. Omdat geen grotere oxidatie- of reductiekracht bestaat zijn de moleculen dus extreem bestand tegen chemische afbraak. Ook bij verhitting is volledige afbraak alleen mogelijk bij temperaturen van circa 1100°C. Al deze eigenschappen resulteren in een extreem lange levensduur van de moleculen onder natuurlijke omstandigheden en noemen we daarom een ‘forever chemical’. 

PFAS in Nederlands water

In Nederland is de aanwezigheid van PFAS in het water een groeiend probleem. Deze chemicaliën worden gevonden in oppervlaktewater, grondwater, en zelfs in drinkwater. Dit komt door industriële lozingen, het gebruik van PFAS-bevattende producten en onvoldoende waterzuiveringsmethoden. De aanwezigheid van PFAS in waterbronnen is zorgwekkend omdat het de volksgezondheid en het milieu kan beïnvloeden.

Filteren van PFAS uit water

Het filteren van PFAS uit water is complex. Traditionele waterzuiveringstechnieken zijn vaak niet effectief in het verwijderen van PFAS. Geavanceerde methoden zoals actieve koolfiltratie, ionenwisseling en membraantechnologieën zijn nodig om deze hardnekkige chemicaliën te verwijderen. Dergelijke technologieën kunnen PFAS tot op bepaalde hoogte uit het water filteren.

Wet- en regelgeving

Voor de sanering van PFAS verontreinigde bodem en voor hergebruik van PFAS houdende grond zijn door het Rijk nog geen vaste normen in de regelgeving opgenomen. Wel zijn er door het Rijk richtlijnen opgesteld die u kunnen helpen bij het omgaan met PFAS. Onze specialisten bieden u hiervoor een oplossing op maat.

Bodemsanering bij PFAS verontreiniging

De sanering van met PFAS verontreinigde grond in Nederland is momenteel vooral gericht op herschikken of afgraven en storten. Sanering van het grondwater wordt veelal op actief kool geladen alvorens de kool weer thermisch gereinigd moet worden. Naast deze meer klassieke vormen van waterzuivering werkt NTP sinds 2017 in samenwerking met een partner aan de implementatie van een alternatieve technologie om zowel in-situ als on site PFAS volledig af te breken.

Door het combineren van ozon, waterstofperoxide en een katalysator worden de sulfonzuren eerst omgezet in carbonzuren en verder afgebroken. Hierdoor kan een grote reductie in koolverbruik worden verkregen.

PFAS sanering door NTP

Bij NTP hebben we de expertise en ervaring in bodem– en grondwatersanering. De benadering van PFAS sanering in water is gebaseerd op geavanceerde technologieën en diepgaande kennis van milieuregelgeving en volksgezondheid. Het belang van het verminderen van PFAS-concentraties in het milieu is groot en we streven ernaar om efficiënte en effectieve saneringsoplossingen te bieden. Onze collega’s hebben expertise in geavanceerde waterzuiveringstechnieken. We hebben toegang tot en kennis van de nieuwste technologieën voor waterzuivering die nodig zijn om PFAS effectief te verwijderen. Maar we hebben ook ervaring met milieuwetgeving en zorgen ervoor dat saneringsprojecten aan alle vereisten voldoen. Daarnaast vinden we duurzaamheid erg belangrijk. We streven ernaar om oplossingen te bieden die zowel effectief zijn als milieuvriendelijk.

Als specialist op het gebied van bodemsanering kunt u bij NTP terecht voor verschillende situaties. Van het saneren van drugsafval en duurzaam grondwaterbeheer tot grondwater- en asbestgrondsaneringen.

Neem voor meer informatie contact op met
Dennis Scheper
Bedrijfsleider