Skip to content

Grondbank de Bree

In het kader van nuttig hergebruik van grond beheren we grondbank de Bree. Het gaat hier om de overname of leverantie van schone tot licht verontreinigde materiaalstromen en de bemiddeling tussen vraag en aanbod in de markt. Op deze manier verzorgen wij de acceptatie, het beheer en de leverantie van grondstromen voor diverse gemeenten in onze regio.

Grondbank de Bree is gecertificeerd conform de BRL 9335 voor het innemen en samenvoegen van kleine partijen grond en het onder certificaat leveren van grond en zand, bomenzand en bomengrond, binnen de werkingssfeer van het Besluit bodemkwaliteit.