Skip to content

Bijzondere entree in Rheden

9 februari 2022

De nieuwe dorpsentree van Rheden wordt zichtbaar. Met het plaatsen van betonschotten bij de nieuwe schijnbrug, is het verkeerskundige werk nu klaar.

Op de betonblokken staat een afbeelding van wuivend riet. Het riet verwijst naar de naam Rheden. Die naam is afgeleid van het woord Rheton. Dit betekent ‘woonplaats aan het riet’. 

Om deze betekenis zichtbaar te maken is bij de entree van het dorp Rheden een verwijzing gemaakt met wuivend riet dat in het beton van de schijnbrug te zien is. Verderop, bij het verlengde van de Waardweg, is eerder een informatiebord geplaatst over het steenbakkersverleden van het dorp Rheden.

Masterplan de Zuidflank

De opknap van de dorpsentree in Rheden is onderdeel van het zogenoemde Masterplan de Zuidflank. Inmiddels is de dorpskerk beter zichtbaar. 

Om de snelheid van het verkeer te verlagen, is een verhoging aangebracht bij het kruispunt van de Laakweg, Oranjeweg en IJsselsingel. Bij de entree wordt De Laak nog verbreed; zo wordt het water van De Laak goed zichtbaar.

Deze verbreding, en het nieuwe wandelpad dat door het hele gebied gaat lopen, maakt de gemeente af wanneer de waterstanden in De Laak laag genoeg zijn om de werkzaamheden uit te kunnen uitvoeren. De hoop is dat deze zomer De Laak droog komt te liggen, zodat het geplande werk kan doorgaan.

Bron: De Gelderlander 3 februari 2022

Neem voor meer informatie contact op met
René Marsman
Projectleider