Skip to content

Co-creatie in de Dorpsstraat in Enter

21 november 2019

‘Dit project is echt van en voor Entenaren’ benadrukt wethouder Coes. ‘In het project zijn de wensen van de winkeliers, aanwonenden en vastgoedeigenaren leidend en dat is echt loslaten als bestuurder’.
In diezelfde strekking zegt de landschapsarchitect, betrokken als expert bij het project,: ‘Het mooie is het proces. Het klopt als de mensen het aan het einde van de rit prima vinden, als het past in de omgeving. Dan hoeft het geen oeh of aah te zijn als het klaar is maar gewoon, goed gedragen en uitgevoerd zoals de bewoners het wilden’.

Het is maandagmiddag en het pand aan de Dorpsstraat, dat tijdelijk is omgetoverd tot projectkantoor, staat al aardig vol met winkeliers, bewoners en vastgoedontwikkelaars. Vandaag vindt hier op de bewonersavond de eerste presentatie plaats van de eerste ideeën over de Dorpsstraat. Overal hangen uitgewerkte schetsen van de toekomstige Dorpsstraat en grote vellen met uitgewerkte verkeersonderzoeken. Bij ieder vel wordt druk gediscussieerd en uitgelegd. Door de betrokken projectleider van de gemeente, van NTP, maar vooral ook door leden van de co-creatiegroep. Wat er vanavond wordt gepresenteerd is de uitkomst van vier sessies, vier woensdagavonden waarin de co-creatiegroep en betrokken partijen bij elkaar gekomen zijn.

De co-creatiegroep, nadrukkelijk geen klankbordgroep, staat aan de basis van dit project. Wethouder Coes: ‘We zijn op de eerste infoavond gestart met de vraag: wie wil meedenken? We hadden van te voren geen idee hoe groot de groep geïnteresseerden zou zijn; 10, 25 of 50 mensen. Uiteindelijk zijn er 15 mensen ingestapt, een prima groep. Deze 15 mensen zijn echt een afspiegeling van de gebruikers van de Dorpsstraat. En ook hebben 15 mensen zich aangemeld om in te springen als dat nodig is. De kern is de co-creatiegroep en de gemeente, NTP, Proviel en landschapsarchitect Jan-Henk Oosterink zijn betrokken om expertise zoals landschapsinrichting, verkeersonderzoeken en technische kennis in te brengen’.

‘Het is zo gaaf dat we samen beginnen bij nul’ zegt projectleider Clemens de Valk van NTP. ‘Het enige dat we weten is dat de Dorpsstraat aangepakt gaat worden en dat het gedragen moet zijn door de bewoners, gebruikers en ondernemers’.

‘Het gaat in dit project om het luisteren naar de inwoners en ondernemers in Enter. Ik ben nauw betrokken maar vooral staan we aan de zijlijn en laten we het aan de co-creatie groep over wat er gaat gebeuren. We doen een stap terug en dat is soms wennen. Maar we zien vooral dat deze vorm meerwaarde heeft voor onze inwoners, en daar gaat het om!’ sluit wethouder Coes af.