Skip to content

Door innovatieve technieken flinke CO2-besparing in Nijmegen!

30 september 2021

Afgelopen september hebben we op de Heijendaalsweg in Gemeente Nijmegen nieuw, duurzaam asfalt gedraaid. In de funderingslaag hebben we schuimbitumen toegepast en de deklaag hebben we met Grasfalt® gemaakt.

Samen met de Gemeente Nijmegen hebben we gekeken naar een zo duurzame en effectief mogelijk manier van het herinrichten van de Heijendaalseweg. Het project is aangenomen onder de voorwaarden van de CO2-prestatieladder waarbij we hebben gekeken naar zo’n groot mogelijke CO2-besparing binnen dit werk.

Door te werken met schuimbitumen konden we de bestaande asfaltlagen inzetten als nieuwe funderingslaag. Hierdoor hergebruiken we op de plek zelf bestaande materialen zoals asfalt en zand. Door het oude, gefreesde asfalt op te waarderen met schuimbitumen hebben we ter plekke, zonder aan- en afvoer van nieuw materiaal zoals zand en menggranulaat, een nieuwe, stevige funderingslaag gecreëerd.

De deklaag is gemaakt van Grasfalt®. Grasfalt® is net zo sterk als ‘gewoon’ asfalt, maar de productie is een stuk milieuvriendelijker. In gewoon asfalt zit bitumen als bindmiddel en deze bitumen wordt uit olie, een fossiele grondstof, gemaakt. In Grasfalt® is een groot deel van deze bitumen vervangen door lignine. Lignine komt van nature in alle bomen en planten voor. Het wordt voor Grasfalt® gewonnen uit olifantsgras, omdat dat snel groeit en ook op alle grondsoorten verbouwd kan worden. Het neemt vier keer meer CO2 op dan bomen. Daarnaast kan Grasfalt® op een veel lagere temperatuur verwerkt worden. Voor een ton Grasfalt® wordt 2 m³ minder gas gebruikt en dat scheelt dus ook CO2-uitstoot.

NTP heeft voor de fietsstroken een roodwordend mengsel van Grasfalt® uitgewerkt. Het heet ‘roodwordend’ Grasfalt® omdat na het aanbrengen de fietsstrook eerst nog donker van kleur blijft. Het donkere filmlaagje verdwijnt na verloop van tijd. Na bepaalde tijd komt de echte rode kleur tevoorschijn en is er geen verschil meer te zien met normaal rood asfalt. Dit asfalt is een stuk duurzamer dan gewoon rood asfalt!

Resultaat is dat we de Heijendaalseweg duurzamer én goedkoper hebben kunnen inrichten! Door alle innovatieve oplossingen zijn we van een CO2-uitstoot van 161,8 naar 24,6 CO2-uitstoot gegaan!