Skip to content

‘Het begint allemaal met een kop koffie’

20 september 2019

‘Koffie?’ vraagt Jeroen aan Martin. ‘Lekker! Als ik een bakker had kunnen vinden had ik wat lekkers voor bij de koffie meegenomen’ antwoordt Martin. 
We zitten op vrijdagochtend in de keet in Babberich waar NTP in opdracht van de provincie Gelderland een fietsoversteek aanpast. Het project is onder andere gegund door de fictieve korting op basis van de CO2-prestatieladder. Martin Nijzink is onze gecertificeerde HVK’er en houdt zich bezig met veiligheid en CO2-reductie binnen NTP. Jeroen Stevering is uitvoerder op het project. 

De voorbereiding voor het project is in volle gang. De eerste borden staan, er wordt hier en daar alvast asfalt gezaagd. Vanaf maandag wordt er in het centrum van Babberich de komende 6 weken volle bak gewerkt. 
Martin is er vandaag om met Jeroen te sparren over CO2-besparing en over veiligheidsbewustzijn, specifiek voor dit project. Het is onderdeel van de veiligheidscampagne die binnen NTP wordt gevoerd om het veiligheidsbewustzijn te stimuleren én onderdeel van bewustwording van duurzaamheid op het werk.

CO2-REDUCTIE

Martin gaat direct van start: ‘Er zitten veel mogelijkheden in dit werk om CO2 te verminderen, puin, zand, freesasfalt dat wordt afgevoerd. Waar gaat bijvoorbeeld het freesasfalt naar toe? En waarom is de keuze gemaakt om dat daar heen te brengen?’
Ondertussen legt Martin uit hoe de CO2-prestatieladder in elkaar zit. ‘Wij stellen ieder jaar een doelenlijst op met daarop manieren om CO2-uitstoot te verminderen. We willen stappen blijven maken’. 
Jeroen: ‘Heel veel CO2-reducerende maatregelen brengen ons ook vaak economisch voordeel en dus geen moeite om door te voeren. Zo zijn gevulde retourvrachten economisch en CO2-technisch interessant in en dat hebben we in dit werk dan ook goed ingepast.’
Martin: ‘CO2-reductie begint al bij de calculatie en de werkvoorbereiding. Hier zitten vaak al veel kansen. Maar ik probeer altijd bij start van een werk met de uitvoerder in gesprek te gaan over kansen. Het Nieuwe Draaien is één van die kansen waar de uitvoerder actief op kan sturen op het werk.’

VEILIGHEID 

Ondertussen wordt Martin gebeld door een collega over een bijna-brand. Veiligheid dus. Of hij even langs wil komen hoe hij een volgende toolboxmeeting in het kader hiervan kan inrichten. Martin: ‘Het is altijd prettig hier over te sparren met elkaar. Uiteindelijk willen we gewoon geen gevaarlijke situaties voor onszelf en onze collega’s.’ 

‘Soms is het wel confronterend voor collega’s en soms wringt het ook wel. Dat besef ik me goed. Niet iedereen zit te wachten op mij maar ik merk wel een kentering. Het gaat echt om bewustwording. En een rapport met plussen en minnen rondom veiligheid geeft inzicht en een opdrachtgever ziet zo ook dat we er heel bewust mee bezig zijn’
Martin en Jeroen lopen samen nog een rondje over het werk. Jeroen vertelt over risico’s die hij ziet en bebording die er nog bij moet komen om veiligheid beter te garanderen.
Mooi om te zien dat een kop koffie er daadwerkelijk toe leidt dat veilig werken een open gespreksonderwerp wordt.