Skip to content

Bodemsanering’s-Gravelandseweg Hilversum

Lopend project 's-Gravelandseweg
Opdrachtgever Stichting Bosatex
Locatie 's-Gravelandseweg
Start Werkzaamheden 30-09-2020
Oplevering 2022

Verontreiniging

Op de locatie ’s-Gravelandseweg 29 is in het verleden door bedrijfsactiviteiten van een voormalige stomerij een bodemverontreiniging ontstaan met Tetrachlooretheen (PER) en afbraakproducten van PER. De verzamelnaam voor deze stoffen is VOCl, vluchtige organische chloorverbindingen. PER werd gebruikt bij de textielreiniging en is in het verleden bij het reinigingsproces op deze locatie in de bodem terecht gekomen. Het grondwater ter plaatse van de voormalige stomerij is verontreinigd tot een diepte van ongeveer 14,0 m-mv. Ter plaatse van de panden rondom de voormalige stomerij is de verontreiniging alleen in de bodemlucht aangetoond en niet in het aanwezige grondwater.

Aanpak van de bronzone

Stichting Bosatex helpt textielreinigingsbedrijven met het saneren van verontreinigde bedrijfslocaties. Zie desgewenst. Stichting Bosatex heeft met de Provincie Noord-Holland in 2019 een overeenkomst gesloten over de verantwoordelijkheid voor de aanpak van de verontreiniging aan de ’s-Gravelandseweg 29 te Hilversum. NTP is verantwoordelijk voor de aanpak van de bronzone van de verontreiniging.

De sanering richt zich op de zogenaamde bronzone van de verontreiniging. Deze bevindt zich ter plaatse van de ’s-Gravelandseweg 29 te Hilversum en de directe omgeving (naastgelegen panden). Door de bronzone te saneren wordt de nalevering van VOCl gestopt en zal op lange termijn de verontreiniging verdwijnen.

Twee systemen

Voor de sanering van de bronzone worden een tweetal verschillende systemen aangelegd. Ter plaatse van de ’s-Gravelandseweg 29 zal een onttrekkingsbron worden aangebracht. Van hieruit wordt grondwater onttrokken en middels een zuiveringsinstallatie wordt het grondwater gezuiverd en geloosd op het riool. Rondom de onttrekkingsbron worden een 8-tal infiltratiebronnen aangelegd. Nadat middels bemonstering is vastgesteld dat er nagenoeg geen hoge gehalten VOCl meer aanwezig zijn in het onttrokken grondwater, zal op de infiltratiebronnen worden geïnjecteerd.

Duur van het project

Ter plaatse van de panden aan de ’s-Gravelandseweg 27 – 31 en de Albertus Perksteeg 13 – 27 zal een bodemluchtextractie plaatsvinden. Hiervoor worden filters geplaatst op verschillende diepten. De filters worden door leidingwerk verbonden met de zuiveringsinstallatie welke continue bodemlucht uit de filters onttrekt. De onttrokken bodemlucht wordt gezuiverd en vervolgens in de atmosfeer afgegeven.

Neem voor meer informatie contact op met
Bas van Andel
Projectleider