Skip to content

Bouwteam-Herinrichting binnenstad Hattem

Afgerond project Ridderstraat
Opdrachtgever Gemeente Hattem
Locatie Ridderstraat
Start Werkzaamheden 29-03-2021
Oplevering Eind 2022

Projectomschrijving

Hattem, een prachtige Hanzestad met beschermd stadsgezicht tussen de noordrand van de Veluwe en de IJssel. De stad ademt geschiedenis en het centrum is sfeervol.

Bouwteamproject

Bewoners en ondernemers zijn erg betrokken bij de uitstraling van Hattem, maar ook toegankelijkheid is van groot belang; voor eigen inwoners en voor toeristen.
Het is daarom des te mooier dat dit project een bouwteamproject is. De verschillende betrokken partijen konden zo samen tot een mooi ontwerp komen en konden ieders belangen meegenomen worden. Het bouwteam bestaat uit de gemeente Hattem, NTP en OKRA landschapsarchitecten. OKRA landschapsarchitecten heeft het schetsontwerp opgesteld aan de hand van een dromenboek, dat is opgesteld in samenspraak met de inwoners van Hattem. In samenspraak met het bouwteam en de omgeving heeft NTP de plannen uitgewerkt tot een definitief ontwerp

Historische binnenstad toekomstbestendig

Het project speelt zich af ónder en óp de stadsvloer. Hiermee wordt gezorgd voor een aantrekkelijke, toekomstbestendige en toegankelijke openbare ruimte van de historische binnenstad voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Thema’s als verkeer, parkeren, klimaatadaptatie en verlichting zijn meegenomen in de plannen. Zo wordt de verlichting energiezuiniger, de wateroverlast wordt aangepakt door het afkoppelen van het hemelwater, en het vergroenen” van de binnenstad wordt gerealiseerd door het plaatsen van plantenbakken, planten van bomen en het aanleggen van geveltuintjes. Duurzaamheid is ook een belangrijk item voor het bouwteam; de klinkers die vrijkomen uit de binnenstad, worden hergebruikt in de buitenring waar nu asfalt ligt.

Hattem wordt nog mooier

Omdat de binnenstad van Hattem opnieuw wordt ingericht, was dit ook het moment om de gevels op te fleuren. Zo maken we de binnenstad samen nog beter bestand tegen klimaatveranderingen en nog aantrekkelijker voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Vanaf juni kwamen tijdens verschillende inloopmomenten vele geïnteresseerden naar de plannen kijken en lieten hun visie op de plannen horen. Daarnaast brengen bewoners regelmatig een bezoekje aan het projectkantoor aan de Bleek (in de groen/gele unit van NTP). In persoonlijke gesprekken worden toelichtingen gegeven op het ontwerp voor de Hattemse Binnenstad en worden persoonlijke vragen beantwoord. De reacties van bewoners en ondernemers zijn zeer positief. Hattem was al mooi, maar wordt nu nog mooier is een veel gehoorde uitspraak.
De definitieve ontwerpen zijn te bewonderen in het projectkantoor aan de Ridderstraat 10 in Hattem en digitaal te raadplegen via deze link.

Een aantrekkelijke en toegankelijk binnenstad, daar werken we samen aan!

De herinrichting start op 29 maart en zal naar verwachting eind 2022 klaar zijn.

Definitief ontwerp binnenstad Hattem

Neem voor meer informatie contact op met
Emiel Mulder
BEDRIJFSLEIDER