Skip to content

Bouwteam herinrichting gemeente Aalten

Afgerond project Admiraal de Ruyterstraat
Opdrachtgever Gemeente Aalten
Locatie Admiraal de Ruyterstraat
Start Werkzaamheden 22-02-2021

Projectomschrijving

Gemeente Aalten en NTP zijn na een intensief participatieproces met de directe omgeving gekomen tot een definitief ontwerp met veel duurzame toepassingen. Na de uitgebreide inventarisatie is een inrichtingsplan tot stand gekomen.

In het ontwerp is ingezet op het verbeteren van de verkeersveiligheid door in beide straten de snelheid terug te brengen van 50 naar 30 km per uur. De inrichting is daarop volledig aangepast zodat het meer de uitstraling krijgt van een verblijfsgebied. Daarnaast krijgt de straat een groenere en klimaatadaptieve inrichting. Dat betekent dat er meer groen en bloeiende beplanting terugkomt, dat het regenwater zoveel mogelijk in de grond kan wegzakken en dat de weg een aantrekkelijke uitstraling krijgt. Met deze maatregelen zijn de Dijkstraat en Admiraal de Ruyterstraat beter bestand tegen het veranderende klimaat.

Wethouder Martin Veldhuizen: “De twee straten krijgen niet alleen een heel mooie uitstraling, maar zijn ook klaar voor de toekomst. Veiligheid staat voorop en door de verbrede fietsstroken wordt de snelheid uit de straten gehaald. Ten aanzien van duurzaamheid zijn wij blij dat er vergroening plaatsvindt met een betere waterinfiltratie. Kortom een mooie aanwinst voor de gemeente Aalten.

Duurzame toepassingen


We zijn samen met de gemeente en bewoners gekomen tot een ontwerp met veel duurzame toepassingen:

 • Rood Grasfalt in de fietsstroken
 • Gebakken klinkers in de rijbaan (duurzaam vanwege de lange levensduur)
 • Cementloze betonstraatstenen in de parkeervakken
 • Dubbelklinkers met betongranulaat als grindvervanging in de voetpaden
 • Toevoegen van totaal 800 m3 hemelwaterinfiltratie en berging (klimaatadaptief)
 • Groenvakken lager aanleggen zodat hemelwater eerst de mogelijkheid krijgt om te infiltreren in de groenstroken (tegengaan van droogte)
 • Toevoegen 2800 m2 prairiebeplanting (biodiversiteit) onderhoudsvriendelijk Hergebruik vrijkomende fundaties
 • Afkoppelcampagne particuliere woningen (in ruil krijgt iedereen in de straat die zich aanmeld een regenton
 • De betonbuizen zijn voorzien van 10% betongranulaat als zand en grind vervanging. In dit project gaat het om circa 340 meter rioolbuis rond 700 mm

De Omgevingsapp


Voor de direct aanwonenden komt er een informatiebrief. Het is ook mogelijk om de Omgevingsapp te downloaden waar we alle informatie over het project in zetten. De Omgevingsapp is gratis te downloaden in de appstore van uw smartphone. Gebruik hierbij de zoekterm ‘Dijkstraat’. U moet bij de instellingen van uw telefoon het ontvangen van berichten toestaan. Wij sturen namelijk bij belangrijk nieuws en/of wijzigingen een pushbericht naar uw telefoon zodat u snel op de hoogte bent.

Sustainable Development Goals (SDG)


Om invulling te geven aan een duurzame inrichting van de Dijkstraat en de Admiraal de Ruyterstraat, wordt gebruik gemaakt van Sustainable Development Goals (SDG`s). Hierbij zijn de thema’s over gezond leven, materiaalgebruik, klimaatbestendigheid, vergroening en biodiversiteit belangrijke pijlers binnen de inrichting van deze wegen. Het is de bedoeling om met dit project ervaring op te doen hoe Global Goals goed en zichtbaar kunnen worden toegepast binnen infrastructurele werken. In het plan van aanpak dient duidelijk te worden beschreven hoe de onderstaande Global Goals worden toegepast en welk resultaat dit oplevert. Voor dit project zijn onderstaande Global Goals toegepast welke minimaal terug moeten komen in het project.

Op www.sdgnederland.nl staat meer informatie over de SDG’s.

Binnen dit project worden Global Goals toegepast. Het is de bedoeling om met dit project ervaring op te doen hoe Global Goals goed en zichtbaar kunnen worden toegepast binnen infrastructurele werken. Voor dit project zijn de volgende Global Goals toegepast die terug komen in het project.

Global Goal 3: Gezonde levens bevorderen welzijn van mensen van alle leeftijden
Toegang tot goede basis gezondheidszorg; sterfte en ziekte als gevolg van verontreiniging terugdringen; aantal verkeersdoden en gewonden beperken. Het doel bij dit project is voornamelijk gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid en schone lucht.

Global Goal 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
Deze Global Goal richt zich vooral op innovatie en inclusieve infrastructuur in de breedste zin van het woord. Voor dit project dient men zich vooral te richten op het innovatief hergebruiken van materialen, het verbeteren van de positie voor de fiets, het mogelijk maken van realisatie van laadpalen en het beperken van schade aan de aanwezige natuur.

Global Goal 11: Duurzame steden en gemeenschappen
Binnen dit doel wordt voornamelijk gekeken naar het actief betrekken van bewoners bij de wijkinrichting, het versterken van groen langs wegen en terreinen en het borgen van een goede hemelwaterberging en afvoer. Voornamelijk het ont-tegelen en vergroenen van de betreffende straten is een groot uitgangspunt voor dit project. Daarnaast is ook verkeersveiligheid en bereikbaarheid één van de belangrijkste uitgangspunten welke overeenkomen met Global Goal 11.

Global Goal 12: Verantwoorde consumptie
Richt zich op duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen, duurzame praktijken bij overheidsopdrachten. En daarnaast op het tegengaan van voedselafval en -verspilling, beperken van afvalproductie via preventie en hergebruik, verantwoord beheer van afvalstoffen en terugdringen van verontreiniging. Voor dit project richt dit doel zich voornamelijk op het inzetten van vrijkomende materialen als grondstoffen.

Global Goal 13: Klimaatactie
Het verhogen van de weerbaarheid en aanpassing aan klimaatrisico’s, het verbeteren van menselijke en institutionele vaardigheden voor klimaatadaptie en mitigatie. Waterberging en afvoer is een belangrijk uitgangspunt binnen dit project

Global Goal 15: Leven op het land
Het versterken van duurzaam gebruik van bossen, droge gebieden, biodiversiteit en het integreren van waarden van ecosystemen en biodiversiteit in nationale en lokale planning. Binnen dit project moet men zich inzetten voor het versterken van de biodiversiteit.

Planning

 1. Planning & Projectvoorgang

  Fase 1 update 26 maart 2021

  Vrijdag 26 maart is het eerste stuk rood wordend Grasfalt® gedraaid voor de nieuwe fietsstroken aan de Admiraal de Ruyterstraat en Dijkstraat in Aalten.
  Wethouder Martin Veldhuizen en Bart Loose, directeur NTP Zevenaar waren hierbij aanwezig.

  Het Grasfalt is nu nog donker, maar het bovenste laagje verdwijnt na verloop van tijd en dan komt de rode kleur te voorschijn.

Neem voor meer informatie contact op met
René Marsman
Projectleider