Skip to content

GroenBlauw Twekkelerveld Enschede

Afgerond project Albert Meijeringstraat
Opdrachtgever Gemeente Enschede
Locatie Albert Meijeringstraat
Start Werkzaamheden September 2021
Oplevering November 2022

PROJECTOMSCHRIJVING

Duurzaam hoog in het vaandel

Duurzaamheid is al tijden een hot item bij onze projecten en werkzaamheden. Ook bij het project GroenBlauw Twekkelerveld komt dat tot uiting. Twekkelerveld is een van de wijken in Enschede die lager is gelegen en daardoor overlast heeft van het regenwater als het hard regent. Gemeente Enschede pakt dit serieus en duurzaam aan met het project GroenBlauw Twekkelerveld.

Wat gaan we doen?

Onder de hoogspanningsmasten is een beek (Blauwe Ader) uitgegraven en zijn wadi’s gecreëerd voor de opvang van overtollig regenwater bij hevige regenval. Beetje bij beetje kan het water daar in de grond wegzakken waardoor de planten en bomen langer groen blijven.

Als het extreem hard regent overstroomt het bestaande gemengde riool. Daarom leggen we in een aantal straten een nieuw schoonwaterriool aan voor de afvoer van het (schone) regenwater naar de beek. Tegelijkertijd saneren we het oude vuilwaterriool. Ook vernieuwen we meteen de wegen met behulp van duurzame materialen en waar mogelijk hergebruiken we het oude materiaal.
De oude klinkers, stoeptegels, trottoirbanden en drempelelementen vermalen we tot puin en hergebruiken we als fundering onder de straat. Maar ook het asfalt dat we hebben verwijderd gebruiken we opnieuw.
Binnen het project valt ook het afkoppelen van regenwater dat op de daken valt van de aangrenzende woningen. De bewoners kunnen de regenpijp van hun woning laten afkoppelen op het nieuwe schoonwaterriool hierdoor is de kans op overstroming van het riool kleiner en het regenwater hoeft niet te worden gezuiverd.
Gemeente Enschede, NTP en de bewoners maken de wijk aantrekkelijker, veiliger en duurzamer en daarmee klaar voor de toekomst.

Werkzaamheden in fasen uitvoeren

Het werk voeren we uit in zes fasen: we zijn gestart in september 2021 en volgens planning duurt het gehele project een jaar.
Meer informatie over het project is te vinden in de speciaal hiervoor ontwikkelde app: GroenBlauw Twekkelerveld (te downloaden via Playstore of de Appstore).
In deze app staat ook het laatste nieuws, foto’s en omleidingen die noodzakelijk zijn voor een goede bereikbaarheid gedurende het project.