Skip to content

Groene Gerritsweg

Lopend project Groene Gerritsweg
Opdrachtgever Gemeente Laren
Locatie Groene Gerritsweg
Start Werkzaamheden Augustus 2024
Oplevering December 2024

Samen met de gemeente Laren werken we in een bouwteam aan een gedegen plan om de Groene Gerritsweg opnieuw in te richten. Het huidige, gemengde rioolstelsel van deze straat is aan vervanging toe en de bewoners ervaren problemen met de afwatering. Wij vernieuwen de riolering en implementeren direct een gescheiden rioolsysteem, bestaande uit een vuilwaterriool en een infiltratiebuffer van Rockwool. Dit project wordt uitgevoerd in bouwteamvorm in nauwe samenwerking met de gemeente Laren. Daarnaast zorgen wij voor een nieuwe en veilige verharding van de weg.

Doelstellingen

Het nieuwe rioolsysteem zal de huidige afwateringsproblemen aanpakken en oplossen. Door de aanleg van een vuilwaterriool en een infiltratiebuffer van Rockwool dragen wij bij aan een efficiëntere en milieuvriendelijkere waterhuishouding. Naast de vernieuwing van het riool, zullen wij ook de wegverharding verbeteren om de veiligheid en duurzaamheid te waarborgen.

Duurzaamheid bij de Groene Gerritsweg

Een belangrijk onderdeel van dit project is de aanleg van de infiltratiebuffer van Rockwool. Dit systeem zorgt ervoor dat regenwater niet direct wordt afgevoerd naar het riool, maar op een nuttige manier in de bodem wordt geïnfiltreerd. Hierdoor wordt het regenwater hergebruikt en draagt dit bij aan de verduurzaming van de wijk. Het helpt niet alleen bij het verminderen van wateroverlast, maar draagt ook bij aan het aanvullen van het grondwaterpeil, wat essentieel is voor een toekomstbestendige en klimaatbestendige omgeving. Tevens wordt al het gebakken bestratingsmateriaal hergebruikt om 100% circulaire te zijn binnen het project.

Samenwerking

Dit project wordt uitgevoerd in bouwteamverband, wat betekent dat wij nauw samenwerken met de gemeente Laren. Deze samenwerkingsvorm zorgt voor een efficiënte communicatie en besluitvorming, waardoor het project soepel en binnen de gestelde tijdsplanning verloopt. Samen met de gemeente zorgen wij ervoor dat de overlast voor de bewoners tot een minimum wordt beperkt en dat het project op een duurzame en verantwoorde manier wordt uitgevoerd.

Neem voor meer informatie contact op met
Marcel van der Beek
Projectleider