Skip to content

Het groene hart in Neede

Lopend project Oudestraat
Opdrachtgever Gemeente Berkelland
Locatie Oudestraat
Start Werkzaamheden Begin 2024
Oplevering Eind 2024

We mogen aan de slag met een mooie opdracht in het centrum van Neede. We gaan bezig met het herinrichten van de Oudestraat tot een klimaat-adaptief en toekomst bestendig groen hart van Neede. Als bouwteam zijn we betrokken vanaf het ontwerp tot eind uitvoering/onderhoudstermijn.

Ontwerp:
We hebben een inventarisatie gemaakt van de kaders van de opdrachtgever en documenten zoals de transformatievisie. Dit is de basis voor de gespreksavonden met inwoners, ondernemers en overige belanghebbenden waar wordt gesproken over de wensen voor inrichting van de straat. Dit resulteert in een schetsontwerp. Ook onderzoeken we uitvoerig de huidige situatie, onder- en bovengronds zodat de uitvoering soepel kan verlopen.

Realisatie:
In 2024 starten we met de werkzaamheden waarbij aangewezen panden gesloopt zullen worden. Het bovengronds inrichten van de Oudestraat vanaf de Koolmeesstraat tot aan de Ruwenshofstraat en de Ten Caote Plas door straatwerkzaamheden, groenaanleg en aanbrengen van straatmeubilair en terreininrichting zal leiden tot een fijn verblijfsgebied.

Het vergroenen van het Vlearmoesplein/Oudestraat/Koolmeesstraat heeft onder andere het voordeel om hittestress in de wijk te verminderen. De Ten Caote Plas zal door straatwerk, groenaanleg en straatmeubilair bovengronds worden heringericht.

NTP heeft de omgevingsapp Het Groene Hart Neede ingericht voor de informatie over de werkzaamheden. In de app ziet u informatie over bijvoorbeeld de planning, nieuwsberichten, foto’s, etc.
U kunt deze app gratis downloaden in de appstore van uw telefoon. U kunt via deze omgevingsapp direct vragen en meldingen doorgeven bij de omgevingsmanager (Ankie Wessel) van NTP.

QR code omgevingsapp Het Groene Hart Neede