Skip to content

Bij NTP streven we ernaar om onze projecten niet alleen effectief en efficiënt uit te voeren, ook duurzaam en milieuvriendelijk. Een essentieel instrument hierbij is de AERIUS berekening. Dit is een methode om de stikstofdepositie van een project op (omliggende) Natura 2000 gebieden te berekenen en te beoordelen. De stikstofdepositie is het neerslaan van reactieve stikstofverbindingen vanuit de lucht op de bodem en in het oppervlaktewater op Natura 2000 gebieden. Deze berekening is verplicht bij de uitvoering van projecten met een mogelijk negatief effect op Natura 2000 gebieden en geeft inzicht in de impact op Natura 2000 gebieden. Daarnaast is een AERIUS berekening is een vereiste voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning of het doorlopen van een bestemmingsplanprocedure.

Wanneer is een AERIUS berekening verplicht?

Een AERIUS berekening is verplicht bij alle projecten die die mogelijk negatieve gevolgen heeft voor (omliggende) Natura 2000 gebieden, bijvoorbeeld infrastructurele of woningbouwprojecten. Dit betekent dat zowel de aanlegfase als de gebruiksfase van een project aan deze berekeningen onderhevig kunnen zijn.

Hoe wordt een AERIUS berekening uitgevoerd?

Het uitvoeren van een AERIUS berekening omvat verschillende stappen. Eerst verzamelen we alle relevante gegevens over het project, zoals de locatie, verwachte activiteiten, inzet van transport en materieel en de uitvoeringsperiode. Vervolgens voeren wij deze in de AERIUS-rekentool om de stikstofuitstoot en -depositie op nabijgelegen Natura 2000 gebieden te berekenen.. Op basis van deze resultaten kunnen we maatregelen voorstellen om de stikstofuitstoot te beperken.

Wat kost een AERIUS berekening?

De kosten van een AERIUS berekening kunnen variëren afhankelijk van de omvang en complexiteit van het project. Over het algemeen worden de kosten beïnvloed doordat het enkel de aanlegfase of ook gebruiksfase betreft; het doorvoeren van reductiemaatregelen (itererend proces) en de grootte van een project . Bij NTP bieden we transparante prijsstellingen en kunnen we op verzoek een gedetailleerde kostenraming geven. Wilt u een AERIUS berekening laten maken? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.

De voordelen van een vroegtijdige AERIUS berekening laten maken

Een AERIUS berekening is altijd verplicht, alleen het helpt om deze vroegtijdig uit te laten voeren. Zo krijg je inzicht in de uitstoot per activiteit in het project en kan gericht duurzame maatregelen genomen worden om de uitstoot te verlagen. Door vroegtijdig een AERIUS berekening te maken is genoeg tijd om inspanningen als een elektrische machine te regelen voor de uitvoeringsfase en verkleint daarmee de kans op hinder en uitloop door een te hoge uitstoot van stikstof.

Waarom kiezen voor NTP?

Bij NTP hebben we de expertise en ervaring om nauwkeurige AERIUS berekeningen uit te voeren op basis van praktijkgegevens en te integreren in onze projectplanning. Op basis van onze begroting kunnen we een nauwkeurigere berekening maken voor u. Bij NTP zorgen we ervoor dat onze AERIUS berekeningen voldoen aan alle wettelijke eisen, zodat een eventuele vergunningsaanvraag soepel verloopt. Dit minimaliseert vertragingen en zorgt ervoor dat we onze projecten tijdig en volgens planning uitvoeren. Naast dit type berekening kunnen wij u ook helpen met een MKI berekening. Neem contact met ons op voor meer informatie over onze diensten en hoe wij u kunnen helpen met uw project.

Kom in contact
Neem voor meer informatie contact op met
Emiel Mulder
BEDRIJFSLEIDER