Skip to content

Bij NTP zijn we niet alleen bezig met het bouwen van infrastructuur, maar ook met het creëren van een duurzame leefomgeving. Een belangrijk instrument om dit doel te bereiken, is de Milieu Kosten Indicator (MKI) berekening. Deze berekening helpt ons om de milieueffecten van onze projecten te kwantificeren en te minimaliseren.

De rol van de MKI berekening bij NTP

De MKI berekening speelt een centrale rol in ons ontwerpproces. . Door de milieukosten van verschillende materialen en processen in kwantificeren brengen, kunnen we weloverwogen beslissingen maken die bijdragen aan duurzaamheid. Het helpt onze projecten te verduurzamen en dat aantoonbaar te maken voor opdrachtgevers en andere stakeholders. Bij NTP willen we ervoor zorgen dat de infrastructuur die we aanleggen, zowel nu als in de toekomst, zo min mogelijk negatieve impact heeft op het milieu.

Hoe werkt een MKI berekening?

De MKI berekening is een complex proces dat meerdere stappen omvat. Het begint met het verzamelen van de data over de materialen en de processen die in een project worden gebruikt. Vervolgens worden deze gegevens geanalyseerd om de milieu-impact te bepalen. Dit gebeurt op basis van verschillende indicatoren, zoals de uitstoot van broeikasgassen, het gebruik van fossiele brandstoffen en de productie van afval.

Het resultaat van de MKI berekening is een getal dat de totale milieukosten van een project weergeeft, een lagere MKI betekent een lagere milieu-impact. Dit getal maakt het mogelijk om verschillende projecten en ontwerpen met elkaar te vergelijken op basis van hun milieu-impact.

Duurzaamheid als kernwaarde bij NTP

Bij NTP streven we naar een duurzame leefomgeving en de MKI berekening is een essentieel instrument om dit doel te bereiken. Door de milieukosten van onze projecten nauwkeurig te berekenen en te optimaliseren, kunnen we weloverwogen keuzes maken die bijdragen aan een beter milieu. Hierdoor kunnen we niet alleen aan de huidige duurzaamheidseisen voldoen, maar ook een positieve impact hebben op toekomstige generaties.

Concrete voorbeelden van MKI in de praktijk

Een voorbeeld van hoe MKI berekeningen bijdragen aan duurzame projecten bij NTP is de aanleg van een nieuwe weg. Door verschillende ontwerpen en materialen te analyseren, kunnen we de milieukosten van elk alternatief berekenen. Zo kunnen we kiezen voor een ontwerp dat niet alleen functioneel en economisch is, maar ook de laagste milieu-impact heeft. Een MKI berekening is een maatregel of ontwerp ook meetbaar en aantoonbaar gemaakt kan worden. Naast dit type berekening kunnen wij u ook helpen met een AERIUS berekening. Neem contact met ons op voor meer informatie over onze diensten en hoe wij u kunnen helpen met uw project!

Kom in contact
Neem voor meer informatie contact op met
Emiel Mulder
BEDRIJFSLEIDER