Skip to content

Grondbank de Bree (secundaire bouwstoffen)

In het kader van nuttig hergebruik van grond beheren we grondbank de Bree. Het gaat hier om de overname of leverantie van schone tot lichtverontreinigde materiaalstromen en de bemiddeling tussen vraag en aanbod in de markt. Op deze manier verzorgen wij de acceptatie, het beheer en de leverantie van grondstromen voor de regio Twente.

Grondbank de Bree is gecertificeerd conform de BRL 9335 voor het innemen en samenvoegen van kleine partijen grond en het onder certificaat leveren van grond en zand, bomenzand en bomengrond, binnen de werkingssfeer van het Besluit bodemkwaliteit.

Hoe complex uw project ook is, NTP vindt altijd een passende oplossing. NTP beschikt over een zeer
ervaren en deskundig team van specialisten op het gebied van bodem en saneringen.

Neem voor meer informatie contact op met
Sander Heitbaum
Algemeen Directeur