Skip to content

Grondsaneringen

Er zijn verschillende soorten bodemverontreiniging met verschillende oorzaken en uiteenlopende procedures voor melding en onderzoek. Onze specialisten in milieutechniek voeren grondsaneringen uit in opdracht van overheden, particulieren, projectontwikkelaars en bedrijven. In het kader van de omgevingswet zoeken we daarbij naar de meest sobere en doelmatige oplossing en denken we mee over een saneringsoplossing in relatie tot het gebruik van de locatie.

Neem voor meer informatie contact op met
Sander Heitbaum
Algemeen Directeur