Skip to content

Water

  1. Advies- en uitvoeringsontwerp grondwatersaneringen
  2. Grondwatersaneringen (pump en treat)
  3. In-situ saneringen
  4. Duurzaam grondwaterbeheer

Rendabel water

Kan wateroverschot gebruikt worden voor de waterbehoefte van (productie)bedrijven en kunnen we hiermee het verbruik van schoon drinkwater minderen? In Nederland is op verschillende plekken sprake van wateroverschot met permanente onttrekkingen en daarnaast is er een watervraag.

Kunnen we deze “verbinden”?

Ons schone en kwalitatief hoogwaardige drinkwater komt steeds verder onder druk te staan. Een aantal decennia geleden was hiervan nog geen sprake in Nederland. Maar als gevolg van klimaatschommelingen zien we steeds vaker perioden met langdurige droogte en hevige neerslag. Dit veroorzaakt een disbalans in ons waterbeheer. Kijk voor meer informatie op www.ntp.nl/duurzaamheid/rendabel-water.

Grondwater- saneringen

Voor het saneren van grondwaterverontreinigingen hebben we een groot aantal mobiele zuiveringsinstallaties beschikbaar die via een telemetriesysteem op afstand worden bediend en gecontroleerd. Daarnaast beschikken we over losse componenten die we kunnen inzetten bij kortlopende projecten of calamiteiten. De zuiveringsinstallaties, onttrekkings- en infiltratie-units bouwen we zelf met inbegrip van de telemetrische besturing en bewaking van het saneringsproces.

Duurzaam grondwaterbeheer

We zijn specialist op het gebied van duurzaam grondwaterbeheer en werken voor opdrachtgevers door heel Nederland. Hoe complex uw project ook is, wij zoeken samen met u naar de beste oplossing. Persoonlijke benadering, kennis en resultaatgerichtheid kenmerken onze werkwijze en zorgen voor een soepel verloop van uw project.

Van bestrijden grondwateroverlast, beschermen van drinkwaterwinningen, behandelen van verontreinigde waterstromen tot bronwater voor industriële doeleinden.

Wij bieden voor elk watervraagstuk een verantwoorde oplossing op maat. Het is onze uitdaging om een match te maken tussen opdrachtgevers die wateroverlast ervaren en opdrachtgevers die de behoefte hebben aan water.Onze uitgebreide kennis op het gebied van gebiedsgericht grondwaterbeheer, energieopwekking, energiebesparing, grijswater, programmering van software, waterbehandeling, waterzuivering, watersystemen, beheer en onderhoud van installaties, maakt ons al jaren succesvol in de markt van duurzaam grondwaterbeheer. Voortdurend spelen we in op de laatste ontwikkelingen om onze opdrachtgevers de beste oplossing te bieden.

Neem voor meer informatie contact op met
Sander Reuvers
Projectleider