Skip to content

Boomfeestdag wordt gevierd op Avontureneiland in Borne!

17 november 2022

Werken aan een duurzame leefomgeving! Dat doen we in Borne in de wijk Wensink-Zuid. In bouwteam werken we samen met de gemeente Borne aan het duurzaam herinrichten van de wijk Wensink-Zuid. We werken in de hele wijk aan het voorkomen van hittestress, het afvoeren van oppervlaktewater naar een retentiegebied en zorgen voor hergebruik van materialen.

Dit komt allemaal samen in het door NTP aangelegde Avontureneiland in Wensink-Zuid. Samen met Te Kiefte Architecten is er gewerkt aan de ontwikkeling van een prachtig gebied. Naast de retentie van water is er ruimte gemaakt voor natuurlijk spelen en recreëren met veel aandacht voor groen, biodiversiteit en circulariteit.

Zo is de schoorsteen een zomerverblijf voor vleermuizen geworden en in de voormalige kelder kunnen de vliegende nachtdiertjes de winter doorbrengen. Het vroegere fietsenhok heeft een tweede leven gekregen als pergola en delen van de muren zijn opnieuw gebruikt, onder andere voor de bouw van een klein amfitheatertje.

Retentiegebied
Een belangrijke functie van het gebied is de retentie van water. Er was al een vijver waar het overtollige water vanaf het gebied bij het station naartoe geleid werd. De capaciteit van wateropslag is echter flink uitgebreid, om ook het regenwater vanuit Wensink-Zuid in de wijk vast te houden en niet via de riolering af te voeren. In een omvangrijk project in de hele wijk zijn daartoe flink wat stappen gezet.

Multifunctioneel
Maar dat is niet de enige functie van het terrein langs de F35. “Er is ruimte voor natuurlijk spelen en recreëren, met veel groen en aandacht voor biodiversiteit”, vertelt Daan Braamhaar van de gemeente Borne. “Met duurzame elementen, zoals hergebruik.” Hij wijst op de trap van de oude school, die nu dienst doet om het talud op te klimmen. “We hebben overtollige buizen van de Europastraat hergebruikt voor een extra vleermuizentoren en een stuk buis dat overgebleven was van de werkzaamheden onder de N743 kon hier mooi weer geplaatst worden om te spelen.”

Ook de kinderen van groep 8 van basisschool De Wheele helpen mee om van het nieuwe Avontureneiland in hun wijk een mooie, groene oase te maken. In het kader van de Nationale Boomfeestdag gingen zij, samen met wethouder David Vermorken en medewerkers van Twente Milieu enthousiast aan het werk met het planten van bomen op het eiland en in de groene long in Wensink-Zuid. Het Avontureneiland is daarmee weer een stukje verder op weg naar voltooiing.

Neem voor meer informatie contact op met
Pim Mulder
Projectleider