Skip to content
Zonnepanelen voor duurzame energie op het werk. Onderdeel de CO2-prestatieladder.

CO2-prestatieladder voor een duurzame toekomst

6 december 2023

Voor ons en onze opdrachtgevers is duurzaamheid erg belangrijk. We begrijpen als geen ander dat we een verantwoordelijkheid hebben om onze impact op het milieu te minimaliseren en bij te dragen aan een groenere toekomst. Een van de instrumenten die we al jaren gebruiken om deze doelstellingen te bereiken, is de CO2-Prestatieladder. Het doel hiervan is om milieubewust te handelen, duurzame praktijken te implementeren en zo onze CO2-voetafdruk te verkleinen. De ladder heeft verschillende treden waarbij NTP streeft om de hoogste trede te behalen.

Onze Inzet voor duurzaamheid

We hebben de CO2-Prestatieladder omarmd als een van onze leidraden voor onze duurzaamheidsinspanningen. We zijn er trots op dat we niet alleen praten over duurzaamheid, maar ook concrete acties ondernemen om onze CO2-uitstoot te verminderen. Bij ieder project zijn we actief bezig met het verminderen van onze ecologische voetafdruk. Zo ook bij het project N324. Bij dit project is, door de provincie Gelderland, wel een uitvraag gedaan voor de CO2-prestatie ladder maar zijn er geen aanvullende eisen gesteld. Desondanks houden wij oog voor duurzaamheid in dit project.

Zonnepanelen voor duurzame energie

Een van de meest creatieve oplossingen bij dit project is het gebruik van zonnepanelen om onze bouwketen van stroom te voorzien. In samenwerking met een nabijgelegen boer hebben we onze voorzieningen gekoppeld aan zijn zonnepanelen, die schone en hernieuwbare energie leveren. Deze zonnepanelen vervangen traditionele dieselaggregaten, wat niet alleen de CO2-uitstoot vermindert, maar ook geluidsoverlast en luchtvervuiling in de omgeving minimaliseert.

Recyclen van grond en freesasfalt

Een tweede, belangrijke stap die we hebben genomen, is het recyclen van grond voor het aanleggen van nieuwe rijbanen. In plaats van het afvoeren van dit materiaal naar stortplaatsen, geven we het een tweede leven. We zeven de grond en halen bijmengingen eruit. Hierdoor kunnen we de grond hergebruiken. Dit bespaart niet alleen geld, maar vermindert ook de noodzaak van het winnen van nieuwe grondstoffen, waardoor we onze ecologische impact aanzienlijk verminderen.

Daarnaast hebben het huidige asfalt afgefreesd en dit hergebruikt. In plaats van dit materiaal als afval te beschouwen, passen we een circulaire benadering toe door het afgefreesde asfalt lokaal te recyclen voor de nieuwe rijbaan. Deze aanpak is niet alleen kostenbesparend, maar vermindert ook de ecologische impact van ons project door de vraag naar nieuwe grondstoffen te verminderen.

Grond depot op het werk en optimale fasering

Om transportafstanden zo minimaal mogelijk te houden, is op het werk een depot gerealiseerd voor grond en materialen. Hierdoor is de transportafstand tot een minimum beperkt.
In de uitvraag van de opdrachtgever is de beoogde fasering geoptimaliseerd, dit heeft geresulteerd in een veiligere werkomgeving maar ook efficiëntie. Zo hebben we bespaard op transport en was het depot op het werk mogelijk.

We zijn vastbesloten om bij te dragen aan een duurzamere toekomst. De CO2-Prestatieladder heeft ons geholpen om concrete stappen te zetten om onze CO2-uitstoot te verminderen en duurzaam te bouwen. Door het gebruik van zonne-energie, recycling van materialen en optimale fasering hebben we bewezen dat het mogelijk is om infraproject milieuvriendelijker te maken. Ook al vraagt een opdrachtgever geen aanvullende eisen, passen wij duurzame maatregelen toe omdat wij een duurzame leefomgeving erg belangrijk vinden. Samen bouwen we aan een groenere en duurzamere toekomst voor de ons en de toekomstige generaties.