Skip to content

Dag van de duurzaamheid

10 oktober 2019

10 oktober – dag van de duurzaamheid

Een mooi moment om stil te staan bij de duurzame activiteiten binnen ons bedrijf. We zetten breed in op duurzaamheid. Duurzame samenwerking, duurzame inzetbaarheid, duurzame productontwikkeling. Duurzaamheid is op vele fronten verweven binnen ons bedrijf.

Zo werkten we binnen het project ‘Klimaatbestendige straat Deventer’ samen met de gemeente Deventer, hogeschool Saxion, Tauw en het Waterschap om te bekijken wat nu de beste oplossing in een wijk is om hemelwater af te voeren.

We zetten in op duurzame inzetbaarheid binnen ons bedrijf. Zo hebben we inmiddels een flinke groep Energiebouwers binnen NTP die aan de slag zijn gegaan met bewuster leven. En zijn er nog steeds 15 mensen gestopt met roken sinds de cursus ‘Ik stop ermee’. NTP Hattem kwam dit jaar zelfs een dag op de fiets.

Ook zetten we in op duurzaamheid door heel bewust leerlingen op te leiden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten binnen ons bedrijf. Zo hebben wij het Werkpakt keurmerk. Voor werkgevers die zich nadrukkelijk onderscheiden door sociaal ondernemerschap heeft de gemeente Enschede het Werkpakt keurmerk. Werkpakt-werkgevers onderkennen de talenten van werkzoekenden, bieden hen perspectief en vertalen dit in succesvol en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook dit is duurzaamheid.

We zien in het duurzaamheidsvraagstuk het belang van samenwerken, vaak ook buiten onze branche. Op deze manier is samen met Miscancell het innovatieve asfaltmengsel Grasfalt ontstaan. Grasfalt is een asfaltmengsel waarbij bitumen is vervangen door het bio-based bindmiddel lignine dat afkomstig is uit olifantsgras. We zijn trots dat we onderdeel zijn van het 40-puntenplan van de Urgenda waarin wordt laten zien dat het mogelijk is om 25% CO2 te reduceren voor eind 2020.

Ook uit samenwerking is het concept Rendabel Water ontstaan. Kan wateroverschot gebruikt worden voor de waterbehoefte van (productie)bedrijven en/of instellingen en kunnen we hiermee het verbruik van schoon drinkwater minderen? Het vraagstuk Rendabel Water blijven we doorontwikkelen en ook hier betrekken we leerlingen bij, bijvoorbeeld via de Geoweek.

Ook participeren we in verschillende netwerken om onze kennis en samenwerking rondom duurzaamheid te verbeteren. We zijn actief partner in de Hotspot Circulaire Weginfrastructuur waarin we samen met kennisinstellingen, collega-ondernemers en overheden nieuwe producten en diensten ontwikkelen.

In Braamt hebben we met trots samengewerkt aan een Circulaire Wijk waarbij we voor het bewustzijn van het belang van groen in de tuinen alle inwoners een fruitboompje voor in hun tuin cadeau gaven. Binnen het project ‘De Spil’ in Nieuw Leusen maakten we samen met de opdrachtgever en de landschapsarchitect samen duurzame keuzes. En er was nog veel meer!

Duurzaamheid zit inmiddels in onze vezels en komt terug in alle facetten van NTP. We zijn nog lang niet klaar en zien iedere dag mogelijkheden tot verbeteren. Wat ons inmiddels heel duidelijk is geworden: duurzaamheid doe je samen!