Skip to content

Dorpspark de Laak in Rheden feestelijk geopend

13 maart 2023

Nieuw dorpspark met een nieuwe naam

Onder grote belangstelling van zo’n 100 inwoners is zaterdag het nieuw aangelegde dorpspark De Laak in Rheden officieel geopend. Daarbij werd ook de naam van het nieuwe wandelpad onthuld: Dr. P.G. Bekkeringpad.

Wethouder Paul Hofman en Arre Bekkering, de zoon van wijlen dr. Paul Bekkering, onthulden samen het naambord. Het bord is een blijvende herinnering aan dr. Bekkering die ruim 30 jaar een huisartsenpraktijk had in het dorp Rheden en dag en nacht bereikbaar was voor zijn patiënten. Daarnaast verrichte dr. Bekkering baanbrekend werk op het gebied van abortus. Samen met een aantal andere artsen zette hij de arbortuskliniek in Arnhem op, die nu nog steeds bekend staat als het Mildredhuis. Dr. Bekkering overleed in oktober 2021.

Na de onthulling van het naambord plantten de bewoners die actief hebben meegedacht over de inrichting van het dorpspark nog een aantal bomen.

Park voor jong en oud

In opdracht van de gemeente Rheden heeft NTP de afgelopen maanden het nieuwe dorpspark aangelegd, dat onderdeel is van het Masterplan De Zuidflank. Er is veel veranderd in dit gebied: zo is er een recreatief wandelpad aangelegd, waardoor De Laak meer bij het dorp is betrokken. Daarnaast is de dorpsentree bij de A348 opgeknapt, is er een openbaar toegankelijke boomgaard aangelegd en is er een natuurspeeltuin gekomen. Ook is de parkeerplaats is verkleind, waar veel groen voor is teruggekomen en er is een plek gemaakt waar oeverzwaluwen een nieuw huisje kunnen vinden. Verder heeft de scouting een plek gevonden in de Zuidflank en is er een pumptrack gekomen, een soort kruising tussen een fietscrossbaan en een skatepark. Er wordt nog gewerkt aan een kunstwerk in De Laak, dat mogelijk wordt gemaakt door de Groene Icoonsubsidie van de Provincie Gelderland. Het kunstwerk wordt later dit jaar geplaatst.

Neem voor meer informatie contact op met
René Marsman
Projectleider