Skip to content

Het eerlijke verhaal van NTP over duurzaamheid en CSRD

15 juni 2023

Samen op weg naar een CSRD-proof en duurzame toekomst!

NTP is in bouwteam flink aan de weg aan het timmeren aan het transparante en eerlijke verhaal over duurzaamheid bij NTP. Samen met Eshuis Accountants en Planetpluspartners werken we toe naar een CSRD-proof duurzaamheidsverslag over 2023. Dat is niet zomaar een verslag. Dat is het echte verhaal van en de visie over duurzaamheid bij NTP. De CSRD-richtlijn staat centraal in de Green Deal van de Europese Unie en gaat zorgen voor meer transparantie over en betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie. 

De eerste stappen

Al vanaf 2020 zijn we met onze gehele organisatie bezig om duurzame activiteiten om te zetten naar realistische, haalbare maar ambitieuze doelen. Dat resulteerde in 10 NTP-doelen die direct gelinked zijn aan de SDG’s en Duurzaam GWW.
En om eerlijk te zijn; dit was, en is, nog steeds een flink proces. Want bij NTP is duurzaamheid van ons allemaal. Dat betekent dat we na gesprekken met alle afdelingen (Water, HR, KAM, Advies enz…) en dus met veel collega’s, realistische maar ook ambitieuze doelen hebben opgesteld per onderdeel van onze organisatie.


Waar we wars van zijn is dingen opschrijven die we helemaal niet kunnen waarmaken of zaken waarvan we helemaal niet zeker zijn of dat wel haalbaar is. Klimaatneutraal kunnen we morgen al zijn. Want: we zijn al flink op weg en we kunnen morgen co2-certificaten kopen en zo kunnen we ons klimaatneutraal noemen. Maar dát willen we juist niet. We willen echt vanuit onze kern duurzame stappen maken. We zijn ons bewust van onze grote footprint, dat is inherent aan de branche waarin we werken. Maar juist van daaruit kunnen we heel veel bereiken. Dus we hebben onszelf doelen gesteld en maken én toetsen onszelf bij deze stappen. Lees hier meer over op deze pagina.

Duurzame keuzestress

Maar welke duurzame stappen? Hoe zorgen we er voor dat we als middengroot bedrijf dat we de juiste afwegingen maken in investeringen? Gaan we voor een fiks duurdere elektrische variant van materieel? Dan winnen we vandaag de tender maar prijzen we ons morgen dan de markt uit? Want ook laagste-prijs-aanbestedingen zijn nog aan de orde van de dag. Weegt zo’n investering, als beschikbaar, niet veel te zwaar op onze balans? Of blijven we investeren in dingen waar we goed in zijn en kennis van hebben? Investeren op het gebied van duurzaam asfalt. Lake Source Cooling waarbij we werken aan duurzame energie?

Tot nu toe is het meest redelijk om de doelen zoals afgesproken in het Parijs-akkoord te volgen. Want zo maken we, als het goed is, ongeveer in het zelfde tempo stappen als onze opdrachtgevers en partners. Gedegen, overwogen en onderbouwde stappen. Waar nodig en waar we kansen zien gaan juist wat verder natuurlijk.

Op weg naar CSRD

Sinds afgelopen november hebben we samen met accountant Eshuis (www.eshuis.com) en PlanetPlusPartners (www.planetpluspartners.com) de eerste stappen gezet richting rapportage in lijn met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Toen hebben we gekeken naar hoe ons eigen beleid aansluit bij deze nieuwe richtlijn, die in november 2022 door de Europese Unie is aangenomen, en zijn we al gaan bijschaven. Sinds dit voorjaar zijn we echt op stoom. We zijn bezig met onze materialiteitsanalyse. Dus op welke duurzaamheidsthema’s heeft NTP (financiële) impact en wat heeft impact op NTP? Welke gap we nog hebben met ons eigen beleid maken we inzichtelijk in de gapanalyses. We kijken naar de ESRS’en (rapportage over bijvoorbeeld milieu en sociale standaarden) en vooral naar ons eigen beleid. We maken flinke stappen op het gebied van CSRD en duurzaamheid bij NTP.

Samen sterker

Afgelopen woensdag zijn we weer met een flinke groep collega’s bij elkaar gekomen om het belang en de kansen van CSRD en duurzaamheid bij NTP met elkaar te delen. Landschap Overijssel heeft ons laten zien hoe elke vierkante meter telt en we samen kunnen werken aan een duurzaam landschap. Reinier de Nooij van Planet Plus Partners nam ons mee terug naar de basis van duurzaamheid. Daarna zijn we zelf aan de slag gegaan met kansen en risico’s voor NTP op het gebied van duurzaamheid.

We zien dat er veel op ons afkomt maar bovenal zien we het als een kans. Want we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Dat past bij ons als organisatie en als collega’s. Duurzaamheid is geen gebakken lucht maar een transitie naar een toekomstbestendig bedrijf. Een bedrijf dat klaar is om nog jaren eerlijk en duurzaam te ondernemen samen met onze partners, onze opdrachtgevers én onze concurrenten. Want we hebben elkaar hierin nodig, dit kunnen we en hoeven we niet alleen!

Neem voor meer informatie contact op met
Monique Jordense
Duurzaamheid & Communicatie