Skip to content

‘Echt cool! De kolk bij Mark loopt al helemaal vol!’

22 maart 2019

Het wemelt van de oranje hesjes en jassen aan de Prins Bernardstraat. Het is een spannende dag voor de studenten Civiele Techniek van Saxion Hogeschool. Vandaag testen 8 studenten samen met Tauw, de gemeente Deventer en NTP de vier proefvlakken in de ‘Klimaatbestendige straat’ in het Oranjekwartier in Deventer.

Een grote tankwagen heeft zojuist 20 kuub water op straat geleegd. ‘Een goede benadering van een flinke hoosbui van 36 mm in 1 uur’ licht Erwin Stamsnijder van Tauw toe. ‘We meten vandaag hoe snel het water weg zakt. Maar wat misschien nog wel belangrijker is: hoe snel infiltreert het naar de ondergrond. Dit doen we vandaag handmatig en met sensoren die al eerder zijn aangebracht tijdens de uitvoering van het project. De komende 2 jaar monitoren we ook via deze sensoren.

Tussen de meetmomenten door vertellen Sergey en Job dat zij het heel leerzaam vinden om samen te werken met professionele partijen. ‘Normaal kregen we casussen die wel gebaseerd waren op de werkelijkheid, maar nu mogen we echt aan de slag in de praktijk. We leren hier heel veel van’ vertelt Job. ‘Het is heel mooi om aan iets te werken dat daadwerkelijk gebruikt wordt’ vult Sergey aan. Jeroen Kuyper, teamleider Civiele Techniek: ‘Dit is echt de lijn die we als Saxion hebben ingezet. Het onderwijs hebben we zo aangepast dat er praktische samenwerking kan plaatsvinden met echte opdrachtgevers. Je merkt dat de studenten zich echt verantwoordelijk voelen voor de uitwerking hiervan. Het zorgt ervoor dat onze studenten uitstromen met ander gedrag en met actuele marktkennis. Ze zijn zich meer bewust waarvoor ze zijn opgeleid en ze weten wat ze willen’. Jeroen vervolgt: ‘We maken vandaag video-opnames en timelampses die we straks inbrengen in het lectoraat Duurzame Leefomgeving’. Zo maken we specifieke kennis, generieke kennis voor al onze studenten’.

Jan Pluim, programmaonderdeelmanager Riolering en Water en tevens interne opdrachtgever voor de klimaatbestendige straat, vertelt over de aanleiding van deze proefvakken: ‘26 augustus 2010, de dag dat het besef kwam dat klimaatadaptatie definitief een grote rol speelt in de inrichting van de openbare ruimte in de gemeente Deventer. Op die dag liepen straten, woningen, openbare gebouwen en winkelcentra in Deventer onder door een enorme zomerse hoosbui’ Jan vervolgt: ‘Vanaf dat moment werd voor ons heel duidelijk dat klimaatadaptatie een stevige rol in de inrichting van de openbare ruimte moest innemen. We zijn toen verschillende projecten door de stad heen gestart. We zijn op zoek naar de beste oplossingen. We vinden niet steeds opnieuw het wiel uit maar halen ook oplossingen vanuit de Citydeal Klimaatadaptatie waarin het gaat om leren, experimenteren en innoveren rondom de aanpak van klimaatadaptatie in steden.’

‘Wat het mooie is aan dit project in het Oranjekwartier is dat we vanaf het begin met alle partijen om tafel zaten. Gemeente Deventer, Tauw, Saxion en NTP. De input van alle partijen heeft ervoor gezorgd dat we tot het resultaat van deze 4 proefvakken zijn gekomen’ vult Freddy ten Kate, projectleider Klimaatadaptatie bij de gemeente Deventer aan. ‘In eerste instantie gingen we voor puur een waterpasserende straat. Maar vanuit gemeente Apeldoorn kwamen er geluiden dat dit niet altijd goed werkte. Toen kwamen we op het pad van drainagetoepassingen. Vanuit NTP werd hiervoor een praktischere, uitvoerbare variant geopperd. Dit was echt het voordeel van vroeg samen aan tafel zitten en het kunnen vervlechten van theoretische kennis met praktische kennis.’

Ook Henk van der Veen, projectleider van de gemeente op het project, beaamt dat. ‘Je merkt dat André (projectleider van NTP, red.) precies door heeft hoe het van te voren bedacht is. De finesses in de verschillende oplossingen zijn bekend. Iedereen die meewerkt voelt zich daardoor verantwoordelijk.’

Waterschap Drents Overijsselse Delta is ook aanwezig. Janneke Diels en David van Raalten volgen het project op de voet. David: ‘We trekken nauw op met de gemeente Deventer. Het is prettig om zo samen te werken en gezamenlijk wateroverlast te voorkomen. Door water in een wijk te houden, hoeft er uiteindelijk minder waterzuivering plaats te vinden en minder extern te worden opgeslagen.’

Dat de studenten enthousiast zijn blijkt. ‘Echt cool, de kolk bij Mark loopt helemaal vol’ merkt Anniek in de voorbijgang op tegen een studiegenoot die op haar knieën van minuut tot minuut metingen uitvoert. Duidelijk toekomst- en klimaatbestendig opgeleid deze studenten!