Skip to content

Expeditie NTP

1 juni 2023

We bestaan 25 jaar! Op 30 mei 2023 hebben we dit samen met onze samenwerkingspartners gevierd door op expeditie NTP te gaan. Tijdens deze dag hebben we stilgestaan bij de afgelopen 25 jaar maar vooral bij de komende 25 jaar. De afgelopen jaren hebben we gezien en gemerkt dat we door goede samenwerking het meeste kunnen bereiken. Op het gebied van kwaliteit, werkplezier, financiën én op het gebied van duurzaamheid. Hoe zetten we dit de komende jaren door? En hoe zorgen we dat we de aarde goed achterlaten voor de volgende generatie(s)?

We zijn tijdens deze dag teruggegaan naar de basis met diverse, inspirerende sprekers. Samen hebben we de uitdagingen besproken en hebben we besproken hoe en waarom duurzaamheid een grote plek moet innemen.

Terug naar de basis en op expeditie NTP

Meteoroloog Dennis Wilt en tevens winnaar van Expeditie Robinson 2022 heeft zijn verhaal met ons gedeeld. Het overleven in de natuur en de kracht van samenwerking om verder te komen. Daarnaast besprak hij de effecten die we merken van het veranderde klimaat over de hele wereld. Hij nam het publiek mee tijdens diverse expeditie proeven zoals eetproeven. Groenexpert Bram Engberts en Chefkok Tjitze van der Dam hebben met ons gesproken over het verschil wat men op kleine schaal kan maken zoals in je eigen tuin en leefomgeving. Maar ook hoe rijk onze omgeving is met eetbare producten.

Inspiratie en een kijkje in de toekomt

Tijdens de pauze nam Mirjam de bezoekers mee in de reis naar de toekomst. Hoe ziet de toekomst eruit voor jezelf, de wereld en NTP. Deze geleide visualisatie heeft onze partners aan het denken gezet. Wat moet er veranderen om onze aarde goed door te kunnen geven aan de volgende generatie(s)?

Ook konden onze partners in de pauze in gesprek gaan met elkaar over de uitdagingen en over de innovaties van NTP.

Een reis naar de ruimte

André Kuipers heeft twee keer de ruimte bezocht en nam ons mee in zijn voorbereiding, de reis maar ook in zijn bevinding. Met het ruimtestation vloog André Kuipers 16 keer per dag een rondje rond de hele aarde. Grenzen tussen landen zijn vanuit de ruimte niet zichtbaar. De mondiale uitdagingen waar we met zijn allen voor staan zijn wel zichtbaar: klimaatverandering, ontbossing, erosie en de gevolgen van verstedelijking. Een erg indrukwekkend verhaal waar je stil van wordt.

Samenwerken aan onze planeet

We hebben maar één planeet en daar moeten we het mee doen. Met een groot besef van urgentie gaan we samen met onze partners de komende 25 jaar verder op de weg die we zijn ingeslagen: samen werken aan een duurzame leefomgeving! Het was een inspirerende en geslaagde dag.

André Kuipers met een NTP schep
Expeditie NTP met Dennis Wilt, Groenexpert Bram Engberts en Chefkok Tjitze van der Dam
Beeldverslag van de expeditie NTP tijdens onze klantendag in het kader van het 25-jarig jubileum.