Skip to content

‘Het is een technisch probleem maar uiteindelijk draait het om mensenwerk’

26 juni 2020

EEN UNIEKE BODEMSANERING IN TYNAARLO

In 2017 is NTP gestart met de grond- en in-situ sanering op de locatie van het voormalige bedrijf Van Wijk & Boerma in Tynaarlo. De opdrachtgever is de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Drenthe. Zowel grond als grondwater zijn als gevolg van de bedrijfsactiviteiten in het verleden verontreinigd geraakt met hoge concentraties VOCl’s. Al sinds de jaren ’80 is deze verontreiniging in beeld. En, zoals Luuk Wallinga (RUD Drenthe) vertelt: ‘Al vanaf het begin af aan is dit een hoofdpijndossier geweest. Naast juridische kwesties en aansprakelijkheid liepen we iedere keer tegen de afwezigheid van technische mogelijkheden aan met daarbij de torenhoge kosten die werden aangeboden.’

‘We zijn uiteindelijk overgegaan tot een andere manier van aanbesteden, Best Value Procurement. Hierbij hebben we aannemers gevraagd een plan te presenteren. Wij gaven het plafondbedrag op. We hebben toen vijf aannemers geselecteerd en daarmee verder de diepte in gegaan.’

Uiteindelijk komt NTP als beste uit de bus. ‘NTP kwam met een totaaloplossing met 3 verschillende technieken. Wij hadden een probleem, NTP had voor ons de oplossing.’

Naast een grote grondsanering met bemaling, waarbij tevens een oude stort is verwijderd, worden er een 3-tal technieken ten uitvoering gebracht. Het bovenste pakket tot 8 m-mv wordt aangepakt met behulp van 450 directe injecties. Daarbij zijn substraat, nutriënten en dhc-bacteriën in de bodem gebracht. De techniek is daarbij gericht op anaerobe biologische afbraak.
Het kerngebied waar de hoogste concentraties zich in de bodem manifesteren is aangepakt met behulp van perozone. Een combinatie van ozon, perslucht en peroxide zorgen voor de vorming van OH-radicalen met een enorme oxidatiekracht. Deze radicalen zijn in staat om de verontreiniging vergaand te verwijderen.

Als laatste stap in het proces wordt over de gehele interventiewaarde-contour het TCE-concept (ook wel BEAT® genoemd) uitgevoerd. Hierbij brengen we bovengronds gekweekte bacteriën, voorzien van de benodigde koolstofbron en nutriënten, in de bodem om de anaërobe biologische afbraak te stimuleren. Dit doen we door grondwater stroomopwaarts op te pompen, door de bovengrondse bioreactor te leiden en stroomafwaarts weer te infiltreren in de bodem met als doelstelling het gehele bodempakket éénmalig ‘vol te zetten’ met bacteriën en koolstofbron. Door een continue controle van de influent-, de infiltratie- en de bioreactorstroom op pH, zuurstof en redox houden we het proces nauwlettend in de gaten. De kracht van dit concept ligt in de relatief kortdurende actieve saneringsfase en de power van de biologie, met als eindresultaat de volledige afbraak van chloorkoolwaterstoffen.

Luuk Wallinga: ‘Het is prettig samenwerken met NTP. Het is altijd lastig met bodemverontreinigingen want je weet van te voren nooit wat je tegen gaat komen. De goede samenwerking komt door een combinatie van factoren. Er is expertise aanwezig. Er wordt een oplossing voor ons probleem geboden en er wordt meegedacht. De mensen bij NTP zijn communicatief vaardig en dat is prettig, zo wordt je altijd goed op de hoogte gehouden van de voortgang van het werk en denken ze niet in problemen maar in oplossingen. Het is een technisch probleem maar uiteindelijk draait het om mensenwerk.’

De fase van grondsanering, Perozone en directe injecties zijn inmiddels afgerond. Volgende maand zal NTP starten met de aanleg en uitvoering van het BEAT-concept waarna nog een periode van monitoring volgt.