Skip to content
Ondertekening van convenant horizontaal toezicht tussen NTP en de belastingdienst

Horizontaal toezicht: NTP behoort vanaf vandaag tot 1-2% van de Nederlandse bedrijven

7 december 2023

Vandaag markeert een mijlpaal voor NTP, we treden toe tot een exclusieve groep, circa 1-2%, van ondernemingen in Nederland met een bijzondere samenwerkingsvorm met de belastingdienst. De ondertekening van het Individueel convenant Horizontaal Toezicht door directeuren Bert Jonker en Sander Heitbaum benadrukt deze unieke positie in het fiscale landschap.

Wat is horizontaal toezicht?

Horizontaal toezicht bij de belastingdienst is een unieke vorm van samenwerking tussen belastingplichtigen en de belastingdienst, gebaseerd op vertrouwen, transparantie en wederzijds begrip. Het is een alternatief voor het traditionele verticale toezicht, waarbij de belastingdienst voornamelijk controleert en handhaaft. Bij horizontaal toezicht wordt de belastingdienst proactief betrokken. Het doel hiervan is om fiscale risico’s te beperken en een efficiëntere uitwisseling van informatie te realiseren.

De basis voor deze samenwerking is het wederzijdse vertrouwen, openheid en transparantie tussen NTP en de belastingdienst. We verstrekken op vrijwillige basis informatie over onze fiscale positie, waardoor de belastingdienst minder intensieve controles hoeft uit te voeren omdat zij al proactief zijn geïnformeerd over processen en relevante ontwikkelingen in onze bedrijfsvoering. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen ons en de belastingdienst om fiscale vraagstukken te bespreken.

Een grote mijlpaal

De ondertekening van dit convenant laat zien dat NTP ook fiscaal een goede positie heeft. De bedrijven die mee willen doen, moeten namelijk aan specifieke kwaliteitseisen voldoen. Denk bijvoorbeeld aan het goed inzichtelijk hebben van bedrijfsprocessen maar ook mogelijke risico’s. Kortom, een mooie stap voor NTP.

Ondertekening van convenant horizontaal toezicht tussen NTP en de belastingdienst