Skip to content

Inzet van duurzaam grasfalt zorgt voor minder CO2-uitstoot

8 oktober 2020

De Adelaarsstraat in Brummen wordt gerenoveerd en voorzien van duurzaam asfalt: Grasfalt. Dit asfalt heeft haar bijzondere naam te danken aan het feit dat het deels bestaat uit olifantsgras. Het gebruik van olifantsgras zorgt ervoor dat er minder C02 in onze lucht aanwezig is. Op dinsdag 29 september is dit type asfalt voor het eerst binnen de gemeente Brummen aangebracht.

Grasfalt is net zo sterk als ‘gewoon’ asfalt, maar de productie is een stuk milieuvriendelijker.
Doorgaans is asfalt samengesteld uit steen, grind, zand en bitumen. Deze bitumen wordt uit olie, een fossiele grondstof, gemaakt. In Grasfalt is tot 50 procent van deze bitumen vervangen door lignine. Dit is een natuurlijke grondstof. Dit type asfalt kan daardoor bovendien op een veel lagere temperatuur verwerkt worden. Ook dat scheelt CO2. In totaal komt er bij de toepassing van een ton Grasfalt twee kubieke meter minder CO2 vrij.

WAAR KOMT LIGNINE VANDAAN

Lignine komt van nature in alle bomen en planten voor. Voor de ontwikkeling van Grasfalt is gekozen om dit te winnen uit olifantsgras. Olifantsgras groeit namelijk snel en kan ook op alle grondsoorten verbouwd worden. Het neemt daarnaast maar liefst vier keer meer CO2 op dan bomen. ‘”We hebben als gemeente de plicht om te werken aan minder CO2 uitstoot. Met Grasfalt maken we dat tastbaar. Zo zetten we concreet een stap naar een meer duurzame openbare ruimte” aldus wethouder Pouwel Inberg.

DUURZAME OPENBARE RUIMTE

In de Adelaarstraat wordt 205 ton Grasfalt toegepast. Voor deze hoeveelheid Grasfalt heeft het olifantsgras dat gebruikt is tijdens het groeien 33,7 ton CO2 opgenomen. Voor de productie van het asfalt (van grondstofwinning tot en met productie) is er in totaal 11,6 ton CO2 uitgestoten. De Adelaarstraat heeft dus meer CO2 opgenomen uit de atmosfeer dan dat er uitgestoten is voor de productie van het asfalt.