Skip to content

Krachtig samenwerken in Hattem

13 december 2019

We zijn in Hattem, een prachtige Hanzestad met beschermd stadsgezicht tussen de noordrand van de Veluwe en de IJssel. De stad ademt geschiedenis en het centrum is sfeervol.
Bewoners en ondernemers zijn erg betrokken bij de uitstraling van Hattem maar ook toegankelijkheid is van groot belang; voor eigen inwoners en voor toeristen.

Dat de bestrating op de Markt en op het Kerkplein er de afgelopen jaren niet bij lag zoals gewenst was voor de gemeente, inwoners en ondernemers een flink probleem. Er waren veel maatafwijkingen in de natuursteenkeien en hierdoor ontstonden er te brede en diepe voegen. De grote voegen tussen de keien zorgden ervoor dat mensen te voet, per fiets, met rollator en met kinderwagens alles behalve comfort ervaarden.

‘Het hart van de Binnenstad, de Markt en het Kerkplein en ook het Stadhuis, waren gewoonweg niet goed toegankelijk’ aldus Erik van Mierlo, technisch manager bij de gemeente Hattem.

Het is dinsdagmiddag voorafgaand aan de twee-wekelijkse bouwvergadering van het bouwteam Hattem. Vandaag zijn de eerste uitgesorteerde keien weer teruggeplaatst op het Kerkplein en er wordt druk gepraat over hoe de keien er in liggen. ‘Het ligt er strak in, het is duidelijk dat de stratenmakers uit Portugal veel ervaring hebben met dit soort keien’. Direct voel je dat iedereen in het bouwteam betrokken is en gezamenlijk verantwoordelijkheid voelt voor hoe het werk wordt gemaakt.

Het bouwteam bestaat uit de gemeente Hattem en NTP. OKRA landschapsarchitecten is bij het project betrokken als ontwerpende partij. Niet alleen binnen het bouwteam, ook daar buiten is de betrokkenheid groot. De gemeente heeft voorafgaand aan het werk een aantal proefvakken met verschillende soorten bestrating op de Markt gelegd en deze voorgelegd aan de bewoners middels een enquête. Naast bewoners kijken ook cultuurhistorische organisaties, zoals het Gelders Genootschap, mee.

De inzichten die zijn verkregen van bewoners, politiek, organisaties en ook technische aspecten zijn afgewogen en meegenomen in het ontwerp dat is opgesteld door OKRA. In het bouwteam is dit ontwerp uitgewerkt tot een uitvoeringsontwerp. Belangrijkste aanpassing is dat er op de Markt is gekozen voor comfort en er gebakken straatstenen in plaats van keien worden neergelegd.

‘De keuze om in bouwteamverband te werken aan de herinrichting van het plein was snel gemaakt. De urgentie om het plein aan te passen was hoog en we hebben slechts een korte periode de tijd; na het chocoladefestival op 19 oktober tot het begin van het terrassenseizoen in het voorjaar van 2020. Dan moet alles gereed zijn.’ vertelt Jurian Lier, projectleider Binnenstad bij de afdeling Ontwikkeling en Advies van gemeente Hattem.

‘De kracht van het bouwteam werd al heel snel duidelijk. Er zijn in het ontwerptraject verschillende varianten voor de bestrating op de Markt aan bod geweest. Door de bundeling van kennis in het bouwteam en dat van de landschapsarchitect werd snel duidelijke dat een aantal van de voorgestelde varianten onvoldoende sterk zouden zijn voor toepassing op het plein. Het ontwerp hierop aanpassen was een snelle actie en we konden snel schakelen. Je zoekt daarbij naar een oplossing die recht doet aan de gewenste beeldkwaliteit en functionaliteit’ vertelt Erik.

Emiel Mulder, projectleider bij NTP: ‘We hebben echt intensief gediscussieerd aan de voorkant en zijn van grof naar fijn gegaan. We kunnen echt inhoudelijk discussiëren; je merkt dat er kennis bij de gemeente Hattem zit en dat er mensen aan tafel zitten die onderbouwd een mening hebben. Dan kun je bij een te ruime raming samen afgewogen de juiste beslissingen nemen op kosten versus kwaliteit.’

‘Het is prettig dat ieder zijn eigen kwaliteiten heeft in het bouwteam en dat deze samen komen. Het gaat om maatwerk omgevingsmanagement waar de gemeente veel kennis heeft over de binnenstad en wij hebben weer veel praktijkervaring in de uitvoering. Zo komt het mooi samen.’ vult Matthijs Hokke, ontwerpleider bij NTP, aan.

Jurian: ‘Het is prettig dat je niet tussen de architect en de aannemer in komt te staan, maar dat de belangen op tafel liggen en je echt met elkaar hierover in een vroegtijdig het gesprek voert.’

Erik: ‘De keuze voor een bouwteam, waarin samen gewerkt wordt aan de herinrichting van het plein, is voor de gemeente een goede beslissing geweest’.

‘Doordat je als uitvoerder aan de voorkant aan tafel zit, spit je alles samen door en zoek je alles uit. Dit zorgt er voor dat je in de uitvoering geen verrassingen en meerwerk meer hebt. Zo heb je geen spanningen meer op het werk tijdens de uitvoering.’ zegt Bert van Dijk, uitvoerder bij NTP.

‘We zitten allemaal hetzelfde in de wedstrijd en willen er samen wat moois van maken voor Hattem. Dat is leuk en prettig samenwerken’, zegt Jurian.